המרכז משרת כל חייב בין אם אדם או חברה שרשום על שמו בתיק במרכז לגביית קנסות תיקון 29 הקנה לזוכה כלי אכיפה חדשים ויעילים כגון נגישות ל והטלת הגבלות שונות על החייב
המבצע ייצא לדרך אתמול, 15 לכן, החל משנת 2015 לא נגבית אגרת רשות השידור עבור מקלט טלוויזיה

המבצע נועד לכלל תושבי ישראל שיש להם קנסות הנמצאים בטיפול המרכז לגביית קנסות, שצברו פיגורים.

16
בקשה לפריסה לתשלומים של חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הסדר חוב) (הליך)
מנהל המרכז רשאי לדרוש מגוף ציבורי מידע על החייב לצורך גביית החוב או לצורך איתור נכסיו 4
עצמאי ולא הפקדת לפנסיה? המדינה בדרך לקנוס אותך
אופן תשלום החובות כיום ישנן דרכים רבות להעביר תשלום למרכז לגביית קנסות: תשלום באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי; תשלום אוטומטי בטלפון; תשלום במזומן בבנק הדואר; תשלום בהעברה בנקאית — כך כל חייב יכול להעביר תשלום באופן שנוח לו ביותר
בקשה לפריסה לתשלומים של חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הסדר חוב) (הליך)
משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה — קנסות בגין העסקת עובדים שלא כחוק 2
בהתאם לכך כל תשלום שישולם לזכות כל חוב יועבר באופן אוטומטי לטובת תיק פיצוי קנסות שהוטלו בבתי משפט לתעבורה 2
נכון להיום, המרכז גובה חובות עבור משרדי ממשלה רבים, עם זאת רשות המסים לדוגמה מפעילה מנגנון גבייה עצמאי ונכון להיום אינה גובה באמצעות המרכז המפקח על הביטוח — אי הצגת מאזן שנתי ודיווח על סוכנויות ביטוח 7

חשוב לשים לב שהדין הנוגע לגביית הפיצוי מפריד בין נפגע עבירה בגיר לבין נפגע עבירה קטין.

6
פיצוי כספי מהמרכז לגביית קנסות לקטין נפגע עבירה (זכות)
נראה שיש קצת חוסר בהירות לגבי אפשרויות שעומדות בפני מי שיש לו חוב עבר לרשות השידור, בטור זה נרצה לעשות סדר לגבי אותן אפשרויות
חובות למרכז לגביית קנסות
יש לקחת בחשבון שככל וחלף המועד להגשת התנגדות 30 ימים מהמועד שבו הומצאה ההודעה על פתיחת תיק ההוצאה לפועל — סיכוייה של ההתנגדות להתקבל נמוכים יותר
פיצוי כספי מהמרכז לגביית קנסות לקטין נפגע עבירה (זכות)
קנסות שהוטלו בבתי המשפט המשולמים לאוצר המדינה: 1