חישובים תאורטיים וסימולציות חוזות קיום אפשרי של תרכובות ארגון יציבות, אבל בינתיים לא נמצאה דרך לייצר אותן באופן סינתטי היסוד התגלה לראשונה על ידי ב- כאשר ערך ניסוי
בשנת דיווחו מדענים מ על ייצור התרכובת HArF הסתדרות המורים הגיבה לכך, ופרסמה מודעות תמיכה ביולי תמיר

כלי נשק ייחודי של חברי ארגון המורים, בעת , הוא היכולת לעכב ולשבש את.

3
ארגון המורים
הבדל זה משפיע גם הוא על אופי המאבק והאינטרסים של כל אחד מהארגונים
ארגון (יסוד)
על הפרק עמדה גם השאלה ה אשר התוותה את העיקרון המנחה את הארגון מאז הקמתו: הארגון אינו קשור לזרמים פוליטיים כלשהם, והחברות בו, כמו כל תפקידי הניהול, הם מקצועיים
ארגון המורים
הגננות והמורים בבתי הספר היסודיים חברי הסתדרות המורים, מקבלים את משכורותיהם מ, בעוד חברי ארגון המורים הם בעיקר מורים בחינוך העל יסודי ומקבלים את שכרם מה או מהבעלויות כגון רשת
כוחו של ארגון המורים בא לידי ביטוי בעת החלת הרפורמה הראשונה במערכת החינוך, ב, כאשר הארגון שותף להתוויית הרפורמה בניגוד לעמדת חברי הסתדרות המורים בחודש נובמבר 2008, לקראת , יצא ארגון המורים במסע פרסום נרחב נגד שרת החינוך,
שיאה של המחלוקת בין האיגודים הוא הניסיון של ו להעביר את הרפורמה בחינוך כפי שהוצעה על ידי , בשנים 2006-2007 לוגו הארגון הישן מאז צמח הארגון, והצטרפו אליו רוב מורי החינוך העל יסודי

כמו כן מקיים הארגון ועדת ביקורת ובית דין חברים.

6
ארגון המורים
לעיתים היו מאבקיהם משותפים והם ניהלו חזית אחת לקדם את ענייניהם, ולעיתים פעלו בנפרד
ארגון המורים
ארגון המורים קטן יותר בגודלו מ, שהיא הגדולה והוותיקה יותר בין שני ארגוני העובדים במערכת החינוך
ארגון (יסוד)
המחקר "" גילתה נוכחות ארגון באטמוספירת הגדול ביותר של