את הקורס מדריכים שלושה שופטים בכירים, הוא אורך חמישה ימים ונערך בתנאי פנימייה אך גם בערכאות בעלות סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקה, מתרבות הדוגמאות לשיטות שמעניקות משקל לעמדת השופטים או מנסות בדרכים אחרות למנוע פוליטיזציה
אלגוריתמיקאי, אבקש שלהבא לא תנסה לשים מילים בפי האפשרות הגרועה יותר היא שרבים היו מודעים לשקר אך העדיפו להחריש

התוצאה של ההחרמות הייתה שיו"ר הוועדה, שר המשפטים אבי ניסנקורן, סירב לבקשות הדחייה, קיים את הישיבה ללא נציגות ונציג הימין, ובתוך כשעתיים של ישיבה מונו 61 שופטים חדשים.

שיחה:הוועדה לבחירת שופטים
הוועדה איננה ממנה דיינים לבתי משפט דתיים ואלו מתמנים בוועדות אחרות בעלות מבנה דומה
משרד המשפטים
ארבעה ויקיפדים השתתפו בדיון עד כה
מסלול עוקף ועדת מינוי שופטים
במציאות הפוליטית של גרמניה רוב גדול כזה מצריך הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, ומביא לידי בחירה של אנשי מקצוע מעולים מתוך מתן ביטוי מאוזן בהרכב בית המשפט להשקפות הפוליטיות של המפלגות
אין לי ספק שתמצא גם חמישה ציטוטים כאלה אני רוצה לציין, שכבוד גדול הוא לכהן כחבר בוועדה למינוי שופטים, אבל זו גם עבודה קשה מאוד למי שמתייחס לתפקיד הזה ברצינות, וגם עבודה אחראית מאוד
אני חוזר ואומר שלא מדובר במאמר אקדמאי או בעבודת משפט משווה, אלא בערך אנציקלופדי גם נשיא בית המשפט העליון, , התבטא נגד הצעות לשינויים בדרך בחירת השופטים, וטען שאף על פי שהשיטה הישראלית איננה חפה מבעיות, היא עולה על כל ההצעות לשפרה, וכי בעניין הזה עדיף שהמדינות האחרות ילמדו מישראל ולא ההפך

עד שנות התשעים התקבלו רוב החלטותיה של הוועדה פה אחד ועל כך הייתה גאוותם של חבריה , לעתים מתוך הסכמה למינויו של מועמד אחד בתמורה לתמיכה במועמד אחר.

שקד על מינוי השופטים: נתניהו הפקיר את
אי אפשר כל פעם לפתוח את הדיון מחדש כאילו לא דשנו בו מכל צד אפשרי
מינוי שופטים, בחירת שופטים, הוועדה למינוי שופטים, מינוי שופט, שופטים
מבחינתי אתה יכול להיות גם אותו משתמש מכובד ששכח להנכס לחשבון
לראשונה זה שנתיים: הוועדה למינוי שופטים בחרה 11 שופטים חדשים
מנסה זה זמן רב למחוק ציטוטים מהפסקה בטענות שונות
הוועדה למינוי שופטים נמצאת על סדר היום הציבורי זה שנים אחדות בסופו של דבר שונה נוסח הצעת החוק במהלך הדיונים בה
בשלב זה אקבע, לצרכי הדיון בלבד, שהגרסה היציבה היא גרסת 15 באפריל 2008 - אבל זוהי סוגייה משנית לחלוטין, שתחולתה למהלך הדיון בלבד ואין בכך לומר שיש לה עדיפות כלשהי על כל גרסה אחרת העובדה שבית המשפט העליון חורץ גורלות בנושאים ציבורים שנויים במחלוקת, מחייבת שינוי בדרך בחירת השופטים

לפי החוק החדש לאחר שיתפנה מקום בבית המשפט המלכה היא שתמנה את השופטים, ואולם בניגוד למה שהיה מקובל עד כה בבחירת שופטים, לא רק ראש הממשלה ושר המשפטים ימליצו למלכה את מי למנות, אלא גם ועדה משפטית מיוחדת שתוקם לפי הצורך.

25
שיחה:הוועדה לבחירת שופטים
אבל אינני מוצא טעם לציטוט כי השופטים מתנהגים כפוליטיקאים
מינוי שופטים, בחירת שופטים, הוועדה למינוי שופטים, מינוי שופט, שופטים
יש להסביר את מהות הביקורת, ולא רק שחבר כנסת מסויים מביע אותה, ומהצד השני תמיכה של מכון חוץ פרלמנטרי והסבר מפורט
לראשונה זה שנתיים: הוועדה למינוי שופטים בחרה 11 שופטים חדשים
ואולם כאשר מבקשים לבחון את ההסדרים הללו ואת מידת הרלוונטיות שלהם לישראל, ראוי להביא בחשבון לא רק את ההסדרים הפורמליים, אלא גם את הפרקטיקות היישומיות ואת ההבדלים בתרבות הפוליטית בין המדינות