על המשמעות האסטרונומית של ההעלמות להלן הסברו של ר''ה ון גנט, האוצר שלעבר של מוזיאון הטבע בלהוה בליידן, הולנד: The forty days refer to the period when the Pleiades are invisible due to the close proximity of the Sun לקראת סוף תקופת בית ראשון, נראה שחשיבותה של השעורה בתפריטו של האדם ירדה
רד''ק מתאר חלקית את החוקיות הנדרשת בתקופה זו: 'אותם שבועות מחקות קציר ישמור לנו שלא ירד מטר בימי הקציר שלא יפסיד הקציר וזהו חק הקציר ומשפטו וגם שתהיה רוח טובה נושבת בימי הקציר לזרות ולהבר הוא חק הקציר חז"ל אומרים כתובות סז, ב שעל החברה לדאוג שעשיר שירד מנכסיו יקבל סוס לרכב עליו: תהליך השיקום צריך להתחיל מעולמו של המקבל, ולא מעמדתו של הנותן

ופרשת אמור במועדים בעניין שבועות דכתיב ובקצרכם וכו'.

ביכורי קציר חיטים
החיבוק הוא פעולה מאגית של חיקוי פעולת הקצירה, בה הקוצרים, למעשה, מחבקים את העומרים והאלומות
קציר
מזג האוויר בדיש ובזרייה גם לדיש ולזרייה היה צורך בתנאי מזג אויר מסוימים
אנציקלופדיה יהודית דעת
חג הפסח הוא חג האביב וגם חג יציאת מצרים; חג השבועות הוא זמן מתן תורה, כשם שהוא יום הביכורים, ביכורי קציר חיטים, וסוכות - חג האסיף, נעשה גם זכר לסוכות בהן ישבו אבותינו בשעת הנדודים ביציאת מצרים
בראשית רבה מהדורת וילנא דף קלא פרשה סו ספר החינוך מצוה שז עומד על ההבדל בין הקרבנות של פסח ושבועות: בפסח מביאים מנחת שעורים, ואילו בשבועות מנחת חיטים
עם זאת, הקשר בין רות לחג השבועות אינו ברור כל צורכו ויקרא רבה עמ' תשפט פרשה לד

כאשר מתייבש האוויר והטל מתאדה, עוברים לפעולת הדישה.

קציר
וביום זה מתחילה עונת הביכורים, שכל אחד לוקח מראשית כל פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בטנא ומביאם בית ה'
קציר
חוקרים רבים מפענחים את המילה 'XXכX' בלוח גזר כ'כיול'
להיות מאוכלי החיטים: מגילת רות ומתן תורה
אחר-כך הרוח משנה את תדירותה, וכיוונה, והזרייה נפסקת