יצוין, כי בימי לימוד בודדים כדוגמת ימי בחירה הלימודים יתקיימו החל מהשעה 8:00 ועד 13:35 בסך הכל, יתקיימו 30 ימי חופש במהלך שנת הלימודים
שנת הלימודים 2019 תשפ פתיחת שנת הלימודים 2019 תש"פ תחל ביום ראשון, 1 בספטמבר 2019, א' באלול תשע"ט אשכולות למ"ס 5 עד 7 ישלחו כ-20 ש"ח ליום

הלמודים יתחדשו יום למחרת, 10 במאי 2019, ה' באייר התשע"ט.

27
אורך שנת הלימודים ותאריכי חופשות
יום כיפור חל ביום חמישי, ה-16 בספטמבר 2021 י' בתשרי תשפ"ב
ארכיון חופשות משרד החינוך
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, 12 בספטמבר 2018, ג' בתשרי התשע"ט
לוח חופשות 2019 תשע”ט המעודכן ביותר לחגים
בשנת 2021 החופשה תהיה בימים רביעי חמישי, ה-15 בספטמבר עד ה-16 בספטמבר 2021
בסך הכל 4 ימים חופש בסך הכל חופשת סוכות תתקיים 10 ימים
יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום שישי ה-18 בדצמבר 2020 ב' טבת תשפ"א בהלך אותם ימים תופעלנה תוכנית לימודים מיוחדת בערים בכל רחבי הארץ

מתי הילדים יוצאים לחופש ומתי הם חוזרים ללימודים? בסך הכל יום חופש 1.

21
אורך שנת הלימודים ותאריכי חופשות
יודגש, כי מועד התחלת תכנית הקיץ יתואם עם וועד ההורים ועם הרשות המקומית ויאושר על ידי המפקח על החינוך המיוחד
ארכיון 2021
חופשת החופש הגדול 2019 חופשת החופש הגדול 2019 תשע"ט יחל בביתי העל יסודיים ביום ראשון, 22 ביוני 2019, כ' בסיוון התשע"ט
ארכיון חופשות משרד החינוך
אשכולות למ"ס 1 עד 4 לא ישלמו תשלום כלשהו לתוכנית ויקבלו אותו בחינם
בגני הילדים, גננת וסייעת בכל קבוצה או מדריכה וסייעת חופשת הקיץ החופש הגדול בבתי הספר העל-יסודיים חופשת הקיץ החופש … קטגוריות תגיות , , , , חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2021 מיום שלישי ה-30 בנובמבר 2021 ועד שני ה-6 בדצמבר 2021
חופשת סוכות 2018 חופשת סוכות 2018 ושמחת תורה תחל בערב חג סוכות מיום ראשון, 23 בספטמבר, י"ד בתשרי התשע"ט יום החופש הראשון יחול ביום שלישי ה-30 בנובמבר 2021 כ"ו בכסלו תשפ"ב

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, 28 באפריל 2019, כ"ג בניסן התשע"ט.

19
ארכיון 2021
ערב יום כיפור חל ביום רביעי, ה-15 בספטמבר 2021 ט' בתשרי תשפ"ב
אורך שנת הלימודים ותאריכי חופשות
בסך הכל יום חופש 1
ארכיון 2021
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, 11 ביוני 2019, ח' בסיוון התשע"ט