קצין הבטיחות יכול לבקש, להתריע, להזהיר ולתעד , אך אינו יכול לבצע מהלכים בניגוד להתנהלותו של הבעלים ניכר וברור לכל שלא בן לנערה מואביה הוא עובד כי אם בן לנעמי, המשכה של משפחת בועז, אשר משתלשלת לה מבית פרץ אשר נולד ליהודה ואשר ממנה עתיד לצמוח אורו של משיח
הייתי מאוד רוצה לקרוא כתיבה שבאה ממקום חיובי הגמ' שם מבארת את שאלת שאול ביחס לדוד "בן מי זה הנער" שמואל א יז, נה - בשאלה על ייחוסו - האם מפרץ הוא בא או מזרח, ועל כך עונה דואג - "עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי הוא לבא בקהל אם לא, משום שהוא מצאצאי רות המואביה"

ובשעה שיבקש ממנו החוטא למחול לו, ימחל בלבב שלם ובנפש חפצה.

טל קורה מבין עיניך
אם בכל זאת תמצא זמן לזה, תוכל למשל לראות כי כאשר ישנם מנכ"לים ובעלי חברות שנושא הבטיחות חשוב להם, שיתוף הפעולה בין קצין הבטיחות לבין ה"קודקודים" מניב תוצאות מופלאות שמתורגמות מיידית להפחתת תאונות דרכים ולהובלות מטענים בטוחות ללא סיכונים מיותרים
תורה של חסד במגילת רות
גם רות מתייחסת אל עצמה במידה זו "מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה " רות ב, י
בבא בתרא טו ב
זהותה של משפחת אלימלך ג
מצ"ב חלקו הראשון של הפרק — אני בטוחה שתיהנו מהקריאה! הספר, שזכה לשם החכם והמשעשע '' והעורך שלו הוא ד"ר רוביק רוזנטל, יצא בשעה טובה לאוויר העולם הזכרנו את מבטו של בועז ואת יחסו המיוחד אל כל הפרשה, אך צריך לזכור את המגבלות
בקיצור הכותב "עושה סיבוב" על גבי "עורכי הדינים הרמאים, ימחחחח שמם" אבצן הוא השופט מבית לחם אשר שפט את ישראל שבע שנים שופטים יב, ח

השימוש בדימויים השחוקים הוא בזבוז מילים.

18
איגוד קציני בטיחות
לקריאה נוספת: ; ; ; ; לא התלהבתי
טל קורה מבין עיניך
האם איננו פולשים כאן למחוזות קופירייטריים או ספרותיים? הדרך הנכונה היא ככל הנראה דרך האמצע
קורה טה איפסום
ומסתבר שהריחוק משתי נשים אלו היה גדול כל כך עד כי לא יכול היה בועז להרשות לעצמו לבקר את בת דודתו ולדרוש את שלומה וטובתה באופן ישיר
דומה כי באו חז"ל לבטא את המשמעות ההיסטורית הנצחית של סדר האירועים המורכב, אשר איפשר את לידתו של עובד וכבר כאן בתחילת הדרך ניכרת נעמי בהקשבתה אל "הדוד הדופק"
ואם תרצה שיאהבך — בקרהו לעתים רחוקות אלמא דאיוב מעובדי כוכבים הוה: תנאי היא כו' וכולהו הני תנאי מהא ברייתא דר' אלעזר ואילך מודו דאיוב מישראל הוה מדקא מיירי טעמייהו ממשה ואילך איכא למשמע מינה הואיל ושרתה עליו שכינה ממשה ואילך: לבד מיש אומרים דאמר בימי יעקב הוה שעדיין לא בא משה לעולם: דאי ס"ד דלשאר תנאי מאומות העולם היה וכי ממשה ואילך כו'

זהו אלבום האולפן הראשון מבין שלושה שהוציאה הלהקה.

11
עברית שפה קשה: ביטוי השבוע: טול קורה מבין עיניך
המטפורה, נוסף על היותה מאפיין של כתיבה ספרותית ופואטית, היא גם כלי עתיק בתורת השכנוע, והיא מופיעה בכתביהם של פילוסופים והוגים מהעת העתיקה
ערכין טז ב
הצירופים 'גזר דין' ו'חריצת דין' מכילים שלדים מעולם החיתוך: גזירה וחריצה
פתגמים עבריים
הטיעון המשפטי לעומת זאת כבר יהיה משופע באמצעים הרטוריים הללו באופן גלוי