בעקבות שינוי בחוק, יועלו הקצבאות הבאות: נכות כללית, שירותים מיוחדים וקצבת אזרח ותיק זקנה למי שעבר מקצבת נכות כללית לקצבת אזרח ותיק הקצבאות יעלו ב-3 פעימות: הראשונה בחודש מרץ 2018, השנייה בשנת 2020 והשלישית בשנת 2021
פירוט השינויים בפעימה הראשונה במרץ 2018 הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019

הגדלת קצבת שירותים מיוחדים: מקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188% יקבלו תוספת לקצבה בסך 200 ש"ח.

18
העלאת קצבאות הנכות
העלאת קצבאות הנכות
העלאת קצבאות הנכות

.

14
העלאת קצבאות הנכות
העלאת קצבאות הנכות
העלאת קצבאות הנכות