נקבע כי תעודת המחלה הגורפת תהיה בתוקף גם לפי חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד , תשנ"ג-1993, ותעמוד בתוקפה ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד אשר ילדו שוהה בבידוד משרד הבריאות מגדיר מספר תרחישים ל"מגע הדוק" עם חולה קורונה מאומת המחייבים בידוד: שהייה במרחק של עד שני מטרים במשך 15 דקות לפחות עם חולה קורונה מאומת; עבודה בצמוד עם חולה קורונה מאומת או שהייה באותה כיתה עם חולה קורונה מאומת; נסיעה יחד עם חולה קורונה בכל אמצעי תחבורה ומגורים במחיצת חולה קורונה מאומת ומגע פיזי כמו נשיקה, חיבוק או לחיצת יד עם חולה מאומת - ללא קשר לזמן שבו שהיתם בסביבתו
כך או כך, הוראת השעה מתייחסת אליהם בצורה שווה לעניין הבידוד, שכר, ימי מחלה ועוד" התפרצות ו ששולחות עשרות אלפי ישראלים לבידוד מציבות עובדים שכירים ועצמאים, כמו גם מעסיקים, בפני מצב חדש ולא תמיד ברור לגבי זכויותיהם וחובותיהם

לאור התפשטות נגיד ה- COVID-19 בישראל, הוציא משרד הבריאות הוראה כי אזרחים הנמצאים בסיכון כנשאים של הנגיף ישהו בבידוד בית למשך 14 יום.

28
בריטניה: כל מי שחוזר מדובאי מחויב בבידוד
אלה, ככל הנראה, ייאלצו 'לפתוח מחדש' את הסכם העסקה שלהם או את ההסכמים הקיבוציים, ככל שישנם, או לתבוע את הנזק שיגרם להם בהמשך, בצורה נפרדת
בריטניה: כל מי שחוזר מדובאי מחויב בבידוד
ייתכן שהמדינה תשקול מתן פיצוי למעסיקים בגין כוח עליון, כפי שנעשה לאחרונה בעקבות המצב הביטחוני
מחוסנים, מחלימים וחוזרים מי חייב בבידוד ומתי?
תזכיר החוק מציע להאריך למעסיקים את היכולת להגיש את הטפסים לקבלת השיפוי ל-90 יום, לעומת 60 יום בחוק הנוכחי
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין המדינה תשפה את המעסיק בשיעורים שונים לעסק קטן עד 20 עובדים — שיפוי של 75%, ולעסק מעל 20 עובדים שיפוי של 50%
האם עובדים במערכת הבריאות ואחרים הבאים במגע עם נשאי קורונה זכאים לתוספת סיכון? מי שנחשפו לחולה קורונה ופיתחו תסמינים, יכולים לעבור תשאול אפידמיולוגי וולונטרי באמצעות , עוד לפני קבלת תוצאה לבדיקת הקורונה, תוך שמירה על פרטיות ואנונימיות האם ניתן לפטר עובד הנמצא בבידוד? אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו

בנוסף, תוטל חובת בידוד אם המחוסן או המחלים היה במגע הדוק עם חולה, ונמצא דרך קבע במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת, או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל בקרבה.

20
מי ישלם לכם על ימי הבידוד? מדריך הקורונה לעובדים ולמעסיקים
האם עצמאים יכולים לדרוש החזר על אובדן ימי עבודה או אובדן רווחים בעקבות הדרישה שישארו בבידוד? ולכן, כמעט ולא היה מצב בו הילדים היו מחויבים בבידוד, ואילו הוריהם פטורים מבידוד
מי ישלם לכם על ימי הבידוד? מדריך הקורונה לעובדים ולמעסיקים
פעילות גופנית בבידוד קישור לעמוד הדיווח על בידוד ביתי:
מחוסנים, מחלימים וחוזרים מי חייב בבידוד ומתי?
יודגש כי חייב להיות הפרש של 24 שעות לפחות בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה