פונקציית שורש מוגדרת כאשר הביטוי שבתוך השורש חיובי או שווה ל 0 לכן לפונקציה אין נקודות קיצון
נציב נקודה כלשהי על מנת לבדוק האם מדובר בעלייה או בירידה למשל הביטוי הזה הוא חיובי תמיד

פונקציית שורש חיובית או שלילית תמיד לפעמים נצטרך להוכיח שפונקציית שורש חיובית או שלילית תמיד.

14
תחום הגדרה של פונקצית שורש> חשבון דיפרנציאלי
ה פותחו בין היתר על מנת לתת מענה לבעיה זו: במספרים המרוכבים יש שני שורשים ריבועיים לכל מספר ממשי או מרוכב
תחום הגדרה
כעת נמצא את החיתוך בין התחומים שמצאנו: 1
תחום
והתשובה היא כן, כמובן שכל עוד אין הגבלות אחרות בתוך השורש ולכן זו פרבולה בוכה וגם ניתן לראות שהמקדם של איקס בריבוע שלילי
הביטוי שווה ל-0 רק אם המכנה מתאפס לכן הסכום שלהם גדול מ 0 והפונקציה מוגדרת תמיד

לכן מתקיים: תשובה: השטח הכלוא שווה ל — 3.

21
כיצד למצוא את תחום ההגדרה של פונקציות לוגריתמיות?
לא הביטוי עצמו ממעלה אי-זוגית, אלא שהשורש מסדר אי-זוגי
תחום הגדרה של פונקצית שורש> חשבון דיפרנציאלי
כי גם המונה וגם המכנה שלו חיוביים תמיד
שורש ריבועי
אבל חלק מהפונקציות שתפגשו ידרשו ידע בנושא זה
זהו תחום ההגדרה של הפונקציה שימו לב יש ביטויים שניתן בקלות רבה יותר לזהות שהם חיוביים תמיד
דוגמה 3 דוגמה זו קשה ביחס ל 4 יחידות אבל עדיים בתוכנית הלימודים ברצוני לשאול שאלה לגבי תחום הגדרה של פונקציות חזקה

לפונקציה אין נקודות בהן הפונקציה שואפת לאינסוף.

11
פונקציית שורש
דבר זה קורה כאשר: b² — 4ac 0 או כאשר מזהים נקודה אחת על הפונקציה עם ערך חיובי
תחום הגדרה פונקציית שורש
הפונקציה הזו מוגדרת כאשר המכנה שונה מ 0
פונקציית שורש
לכן סכום הביטויים הללו שלילי תמיד