משום כך, בימינו שאיננו מקפידים על טומאות וטהרות, וכולם מוחזקים כטמאי מתים, לא נותנים לכהן את התרומה שנת השמיטה היא השנה השביעית ולאחריה מתחילה ספירה חדשה של שנים
מפרישים מתנה זו רק בשנים א', ב', ד', ה' למניין שנותשמיטה אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה הַנִּשְׁאָר וְעוֹד תִּשְׁעָה חֲלָקִים כָּמוֹהוּ בְּצַד צְפוֹנוֹ כָּל מִין עַל מִינוֹ יִהְיוּ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן

הבהרה חשובה: הקרן אינה מפרישה תרומות ומעשרות למנויים בה, אלא מאפשרת למנוי את קיום המצוה להפריש תרומות ומעשרות באופן עצמאי בנוחות ובהידור.

22
תרומות ומעשרות נוסח
לכן, תיקנו חז"ל שבזמן הזה אפשר לחלל את המעשר השני על פרוטה
awards.dramadesk.org
הפירות גדלו בארץ ישראל בתוך גבול עולי בבל
הפרשת תרומות
ובספר קצירת השדה בדיני מעשר עני
עוֹד תֵּשַׁע מֵאִיּוֹת שֶׁיִּהְיוּ בַּצַּד הַדְּרוֹמִי שֶׁל הַפְּרִי שֶׁבִּרְצוֹנִי לְתַקֵּן בְּאוֹתָהּ פַּעַם - יִהְיוּ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי הפירות גדלו בארץ ישראל בתוך גבול עולי בבל
אולם למעשה אין לסמוך על כך, שכן למדנו שמי שאינו מבין את משמעות המצווה ומרכיביה, אינו יכול לקיימה דוגמה נוספת: שנים א',ב',ד',ה' הן שנות מעשר שני ושנים ג',ו' הן שנות מעשר עני

החזקת מטבעות יעודיות עם פרוטה חמורה למנויי הקרן עבור חילול מעשר שני.

15
בית המעשר
מעשר — אינו קודש ומותר לאוכלו, אך המצוה היא לתת אותו ללויים
סדר הפרשת תרומות ומעשרות
החיוב לידע דינים אלו מוטל גם על אנשי חוץ לארץ לידע סדר הפרשה מפירות המיובאים לשם מארץ ישראל כמו שמצוי בפירות הדר וכיוצא בהם
סדר הפרשת תרומות ומעשרות למעשה
מן הדין, הנאמנות של חזקה זו מספיקה לקיום מצוות הנתינה
שמות המתנות הן: תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני וְאִם צָרִיךְ מַעְשַׂר עָנִי הֲרֵי מַעְשַׂר עָנִי בְּצַד דְּרוֹמוֹ כָּל מִין עַל מִינוֹ
יש לומר את 'הנוסח להפרשה מראש', שיובא להלן נתינת 'מעשר ראשון' בפועל ללוי ללא הסתמכות על היתרים הלכתיים, וזאת באמצעות פריסת הנתינה לכל השנה על ידי עריכת חוזה הלוואה עם 'לוי' שנערך על ידי רבני הקרן עבור המנוי ומאפשר נתינה מהודרת של 'מעשר ראשון'

הפרשת תרומות ומעשרות נדרשת מכל גידולי קרקע של יהודי: פירות, ירקות, קטניות, משקאות יין, שמן וכדו' וכדו'.

16
נוסח הפרשת תרומות ומעשרות חזון איש
הפרשת תרומות ומעשרות היא או בהפרשה או בקביעת מקום לחלות המתנות כגון בצפונו או בדרומו או למעלה וכדומה ואומר שם התרומה או המעשר וקובע לה מקום התרומה ותרומת מעשר כיון שאסורה באכילה אף לכהנים בזמננו מפני טומאתן חייב להפרישה ולאבדה כדי שלא יכשל
הפרשת תרומות ומעשרות מראש
ביבול מטבל ודאי, לפני החילול מברכים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו על פדיון מעשר שני ואחר כך פודים את הקדושה על מטבע, בספק טבל מחללים את הקדושה על מטבע ופודים אותה ללא ברכה
דף מידע על תרומות ומעשרות
וְאִם צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ מַעֲשֵׂר עָנִי - יִהְיוּ מַעֲשֵׂר עָנִי