תקופת הדיווח היא השנה הקלנדרית מה-1 לינואר עד ה-31 בדצמבר ועסקים אשר נפתחו במהלך השנה חייבים להגיש דו"ח שנתי של אותה השנה
מי שבחר להגיש את הדו"ח באמצעות המערכת החדשה אינו צריך להגיש פיזית את הדוח עם המסמכים המצורפים במשרדי השומה כל עצמאי בישראל חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, זו חובה המוטלת גם על חלק מהשכירים

לנישום אין הכנסות מחו"ל - והוא לא חייב בהגשת דוח ב.

13
דוח שנתי לעוסק פטור
כמו כן, יש לדווח בטופס על נכסים, נאמנויות, עסקאות בחו"ל, הכנסות מפעילות באינטרנט ועוד
הגשת שנתי באופן עצמאי או בעזרת רואה חשבון
עמית מהלל רואה חשבון הוא איש המקצוע לפנות אליו כאשר יש לכם צורך להגיש דוחות הרלוונטיים לצורך עוסק פטור באופן המקצועי והאיכותי ביותר
הכנת דוח שנתי למס הכנסה עבור עוסק פטור
אתם עומדים להקים עסק קטן חדש, ומתלבטים אם לפתוח תיק כעוסק פטור או כעוסק מורשה? מייצגים — מקבלים אורכות מרוכזות להגשות כל דוחותיהם
חישוב מס: איך מחושב המס? עמית מהלל משרד רואה חשבון מומחים במגוון שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת דוחות כספיים, מיסוי, ייעוץ עסקי, ביקורת פנימית, ליווי פיננסי והנהלת חשבונות בתחום עסקים וחברות הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק
הכנסות חוץ הכנסות שהופקו בחו"ל או הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה ישראלית הנסחרת בחו"ל - הכנסה נקבע לה פטור ממס או שנוכה ממנה מלוא המס במקור ושסכומה לא עולה על 338,000ש"ח אף על פי שההוצאות אינן נחשבות אצל עוסק פטור לצורך החזרי מע"מ, הוא רשאי לנכות הוצאות רבות

חשוב להדגיש ולציין כי אי הגשת הדו"ח השנתי שלך במועד ללא אישור מפקיד השומה האחראי על העסק שלך מהווה עבירה פלילית אשר יכולה להוביל לקנסות ואף הגשת כתב אישום.

הגשת שנתי באופן עצמאי או בעזרת רואה חשבון
את הדוח השנתי למס הכנסה עבור שנת המס האחרונה יש להגיש בטופס 1301, ניתן להגיש את הטופס בצורה מקוונת באתר רשות המסים, ויש לצרף לטופס הדיווח מסמכים שונים כפי שמפורט באתר רשות המסים
הכנת דוח שנתי למס הכנסה עבור עוסק פטור
מי שפקיד שומה - דורש ממנו להגיש דוח - אפילו אם אינו חייב לפי דרישות אלו
כל מה שחשוב שתדעו על הגשת דוח שנתי לעוסק פטור
בחודש אפריל 2021 פתחה רשות המסים מערכת שמאפשרת לראשונה לשנים 2019, 2020 ואילך, תוך צירוף המסמכים הנלווים