שוללת את קיומם של המסרים האידאולוגיים שמצאו ביצירה טוכנר וצמח, ומציינת: אם נבקש לראות ביצירה משל דידאקטי או אלגוריה היסטוריוסופית, אזי אין ספק שההתחכמויות הלשוניות בה הן מיותרות בתכלית, כפי שאמנם סבור ברוך קורצוייל במאמר אחר שלו ציין ברזל: "על שום ריבוי הדתות שברומא מכונה העיר בצביונה האגדי: גומלי דתא למד צרויה כמו גומלי חסדים , לאמור מעניקה דת, שופעת דת"
אחת היא שמצויה בין אלו ובין אלו, ששמה ניתן להיקרא גלדג או עלדג, זו הנערה שנחטפה בידי אנשי גומלידתא והסגירה את העיר בידי הצרים עליה הוא מציע גם פירוש חלופי, לפיו עם זה, הוא עם ישראל, הוא עדי תכשיט של האל

בנוסף לטלנובלות המשודרות בערוץ, הערוץ הפיק גם מספר תוכניות מקור.

21
טלנובלה לצפייה ישירה : מה חדש? עדכוני סדרות טורקיות חדשות
למעלה מארבעים שנה מאוחר יותר הוסיפה לתאר קושי זה: חוקרים אחרים נרתמו לאתגר ההרמנויטי והציעו פרשנויות רבות עניין לסיפור, ואולם, לא זו בלבד שאף אחת מן הפרשנויות אינה מצליחה לאגד את כל פרטיו של הטקסט בתבנית הדוקה של פשר, נראה שכיווני הפרשנות ההיסטוריוסופיים, האקזיסטנציאליים, הפסיכולוגיסטיים אינם עולים בקנה אחד זה עם זה והפרשנויות עצמן מוציאות זו את זו: ריבוי המשמעויות נותר באי יציבותו הלא מוכרעת
עד עולם
אופן הסיפור, לפי תפישתנו, אינו מהווה אמצעי להצגת משמעות שמעבר לו; הצורה היא היא המשמעות
עד עולם
ואכן, שם העיר מתאים להתנהגות הנפשעת של תושביה
קדושתו וחשיבותו הרוחנית באו לו לא מתוכו, אלא מכוח ייסוריהם של ה"מצורעים" שנשאוהו במשך הדורות, מכוח מסירותו והתמדתו של עדיאל עמזה, מכוח הקרבתה של עדה עדן וגם אם קיימת, בוודאי, אפשרות לפענח את רזי הגימלים ב"עד עולם", אין אני סבור שמחובתי לעסוק במחקר פילולוגי כדי לגלות את רשת ההתחבאות
הסדרה רוויה בקטעים מוזרים ולכן לא בטוח שתתקבל באהבה בקרב צופי הסדרות הטורקיות כך שיש לחכות ולראות עלמה הונית מגרורי הגותים שגרה בעיר סיפרה לחייליו על פרצה בחומה, והם נכנסו דרכה לעיר וכבשוה

מדצמבר עד יולי שודרה בערוץ ויוה הטלנובלה הישראלית "", שהיא הפקת מקור של הערוץ, בשיתוף עם חברת.

עד עולם
הערוץ החליף את מוסף סוף השבוע "ויוה פלטינה" ומשדר את מיטב הדרמות היומיות מכל העולם
ויוה
ספטמבר 2018 סדרות חדשות שתשודרנה במהלך החודש הקרוב ובמהלך אוקטובר 2018
עד
עדיאל עמזה מצא בספר את מבוקשו: "ובכן דבר שנתקשה בו עדיאל עמזה שנים הרבה מצא בשעה קלה
אלה שחיים - קרם בורסין בסדרה מעט דמיונית בלשון המעטה במקרה זה, איש הרוח הוא היסטוריון, החוקר את התפוררותה של עיר-מדינה
ויוה פלוס משודר ב-, ב-, , ב, וב- גולפרי - סדרה טורקית תקווה אחת מספיקה - טולגאהאן סאיישמן בסדרה טורקית חדשה שתשודר בחודש ספטמבר

לפי פירושו, שם העיר גומלידתא הוא צרוף של שתי מילים: גוֹמְלֵי במובן אלה שמנתקים את עצמם או את האחרים ממשהו, גומלים מעישון ודָתָא במובן חוק.

14
עד
אולם כשהוא משמש מוקד לדמעותיהם ולכיסופיהם, כשהוא סופג לקרבו את דמעותיהם ומוגלתם של הנענים, כשהוא מהווה מרכז לגיבושה של קהילה רוחנית, של קבוצת אנשים העוסקים בו מתוך אינטרס רוחני טהור, מקבל אף הוא משמעות וחשיבות רוחנית
ויוה
מאותה שעה שהחידון נהפך למין לאבירינט פרטי של האמן, אין לנו אלא להצטער על הרחבה זו של שיטת ההסתגרות המתוכננת מאחורי חומות המיתוס הפרטי
טלנובלה לצפייה ישירה : מה חדש? עדכוני סדרות טורקיות חדשות
אראס בולוט אינמלי ורבים טובים אחרים בעונה השנייה של סדרת הטלוויזיה המצליחה מאוד שיוצרת עניין הרבה מעבר לגבולות טורקיה