בנוסף, נציע הבנק מבצעים משתנים מידי חודש
מ 5% , ורטהיימר 10% ועוד מספרי שירות לקוחות לפי נושא פניות הציבור: טלפון: 03-7549216 פקס: 03-5754452 כתובת למשלוח דואר: בית מזרחי-טפחות, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן, ת

הכרטיס המעניק הנחות קבועות במגוון רשתות כדוגמת: ביתילי 4% ,א.

22
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות

.

11
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות