ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 ב-1,916 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,877 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, המהווה גידול של 2 שיעור ההוצאה ב גין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 1
גרף המניה ל-15 השנים האחרונות המגמה הראשית של המניה היא חיובית, נקודות השפל בנויות בסדר עולה, כך שגם המשבר ב-2008 לא גרם לשבירת שפל נמוך יותר בטווח הארוך אך מצד שני גם לא נפרץ שיא גבוה יותר, ורמת השיא היא זו שנקבעה במאי 2007 ברמת 2192 כלומר המניה צפויה לתת תשואה דומה לתשואת השוק בשנת 2021

בתקופה הקצרה שחלפה מתחילת הפעילות במסגרת הקרן, נותחו בבנק כ-9,000 בקשות להלוואות ואושרו למעלה משני שליש מהן.

6
סקירה של שוק הקמעונאות
הבנק מפעיל חטיבה עסקית וקמעונאית החטיבה העסקית משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים
אריסון השלימה עוד צעד בדרך לחיסול אחזקותיה בבנק הפועלים
כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד
ספונסר
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
המחיר שלפיו נמכרו המניות שיקף הנחה של 4 כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד
בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות

מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים.

8
מניית בנק הפועלים >> הרווח ברבעון הראשון ירד ל
גם העלייה צפוי להמשיך כך שיעד המחיר לאמצע 2014 הוא כ-2,500 נקודות
מניית פועלים
לפני 10 ימים הרצועה נפרצה כלפי מטה, והמחיר נמצא קרוב מאוד לרמת 1760 — דבר זה יכול להיות הזדמנות קניה בהנחה והמחיר לא ימשיך לרדת
סקירה של שוק הקמעונאות
שיעור התשואה להון על הרווח הנקי מפעילות נמשכת ללא השפעת ישראכרט עמד ברבעון הראשון על 3
האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף גרף המניה ל-5 השנים האחרונות ניתן לראות כי קיימים קווי מגמה עולים בהם המניה נסחרת כבר 3 שנים, כאשר רק פעם אחת התרחשה ירידה מקווי המגמה במחצית השנייה של 2012 והמניה ירדה בכ-16% מתחת לרצועה אך בנתונים של היום ובמבט לאחור זה נראה רק כהפרעה קטנה במסלול עליות נאה
האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-39 האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף

יחס ההון הכולל ליום 31 במרץ 2020 הסתכם לשיעור של 14.

19
אריסון השלימה עוד צעד בדרך לחיסול אחזקותיה בבנק הפועלים
כל התחזיות, הערכות והמאמרים הם על דעת מנהל ההשקעות ומתבססים רק על הניתוחים שלו ובהתאם לשיקול דעתו
ספונסר
המהלך נעשה לאחר שהניסיונות של אריסון לסגור עסקה עם משקיעים מצפון אמריקה שייכנסו לגרעין
סקירה של שוק הקמעונאות
בסיכום הדברים ציינו כי המלצתם למניית יוחננוף הינה תשואת שוק