اعتقاد بر اینست که اصل حق ، امر یست ساکت و این ما هستیم که از این امر ساکت ، بسان یک منشور که نور واحد به تعبیر مسامحه آمیز در آن تابیده میشود ، به نگاه و برداشت تجزیه وار می نشینیم و جالب است که نسبت تمام این پرتو نور ها به نور پشت این منشور ، یکسان است و بقولی آن نور اصلی ، نسبتش با تمام " عارضی" ها یکیست شاید بخواهید بدانید قانون جذب چگونه عمل می کند
چه خوب شد که دانستم حافظ عزیز این شعر را برای همسرش سروده و باز کشف دیگری در همین لحظه بر من روی گشود و آن اینکه اگر حافظ، حافظ شد، بی برو و برگرد به خاطر داشتن اینگونه همسری با این اوصاف بوده است

ن دور نساخته و نزدیکی ات تو را مساوی ام قرار نداده خدای خوب ام هیچ عقلی از ذات ات آگاهی نخواهد یافت اما چقدر مهربانی که عقل ها را از معرفت و شناخت ات باز نداشته ای همه ی هستی گواه و نشانه ی وجود توست حتی منکران ات هم دانسته تو را تکذیب می کنند و م.

5
متن تولدت مبارک
When I saw these coasters, I knew I had to have them
((شب آرام))
سرود ملی برزیل
روز تولد همسرتان یکی از بهترین روزها برای ابراز عشق و علاقه به اوست
بید گفت: مرا بفرست که مظهر ادبم که همیشه سر به زیر دارم وجود تو و خانواده ودوستانت ازغارتگری خزان دراَمان بوده وهیچیک صدمه ای ندیدید
شما باید با این نگاه هم به بخش های ناهشیار گونه ی قرآن و هم به مثنوی نظر کنید و در پاره هایی که این " گیجی" شدت می گیرد ، آنجا بیشترین حضور این عنصر ماورایی خلسه آور به چشم می خورد الجلسة صغيرة لكنها مرتبة

اما این موضوع چقدر صحت دارد؟ «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء ع » در پاسخ به این شبهه می نویسد: در منابع روایی، احادیثی هست که آب فرات را جزء مهریه حضرت زهرا س معرفی می کند؛ چنان که براساس روایت جابر جعفی از امام باقر ع ، خداوند مهریه حضرت فاطمه س را در زمین، چهار نهر قرار داده که یکی از آنها فرات است.

دانلود مداحی عربی صلیت مخصوص اربعین باسم کربلایی
دنیا به باغی ومخاطب، به سروبلندقامتی دردرون این باغ
قانون جذب واقعیت دارد؟
شمارش معکوسم از اول ماه شروع شده بود تا برسم به روز تولدت
متن تولدت مبارک
این بی خودی و با خودی ، شرح داستان معراج گونه ی پیامبر و خود حضرت مولاناست بصورت هولوگرامیک
ن ببخشای که هر آنی با زبان سلام ات گفت ام و با قلب وداع ات خواند ام افکار و سخنان بیهوده ام را قلم گیر و به خود ات هدایت ام کن شرمسار ام اگر نگاهی مرا از تو دور کرد و صدایی مرا به غیر تو مشغول بزرگترین نعمت ها را ارزانی ام داشته ای حجت ها را بر م در قانون جذب مبنا و ملاک احساس شماست
پیوسته پیوند و ایمان ما را محکم تر کن و از طریق روح القدس عطایای خود را به ما نشان بده تا در این راه گمراه نشویم

بادرنظرگرفتن اینکه مخاطب غزل، شاه شجاع است، شاعر ازاینکه او ویارانش به سلامتی، دوره ی استبداد راپشت سرگذاشته و آسیبی ندیده اند به درگاهِ خداوند شکرگزاری می کند.

29
دعاهای روزانه من
احساس می کنم تمام روزهای زیستنم قبل از تو بیهوده بوده، و زندگی من از زمانی شروع شده که تو را یافته ام
گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸
و روی پیشانی شعرهای شان عرق شرم می نشیند! ن نزدیک تری و از تو نزدیک تر که را می توان یافت بلند مرتبگی ات تو را از م
پله پله تا ملکوت
به دنیا آمدن تو دلیل هر تپش قلبم است