ב-10 במרץ 1951, יום אחד לאחר תום מועד הרישום לשלילת הנתינות, נקרא בית הנבחרים לישיבה סודית, בה התקבל חוק הקפאת הרכוש של היהודים חסרי הנתינות עד עמוד התלייה, תל אביב: מערכות, עמ' 358
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר כמו כן, הספר רווי בלשון פרסית כמו המילים: , ו

לפי ההיסטוריה המקראית , אפשרו ה ל"עם הנשאר בארץ יהודה" להמשיך לקיים חיים תקינים בארצם.

27
ביאור:ההבדלים בין עזרא לנחמיה
מדברים אלה ניתן להניח, שבספר דברי הימים הגישה הרפלקטיבית כלפי ההיסטוריה היא קיצונית יותר: שם משרת הדיווח אידיאולוגיה כללית ובעלת פרספקטיבה רחבה יותר, בעוד שבספרי עזרא ונחמיה משרתים הדיווחים מגמות אקטואליסטיות, יחסית, והאידיאולוגיה המשתקפת מן הסלקציה שבדיווח — קשורה יותר במאבקים ישירים בני זמנם
ביאור:ההבדלים בין עזרא לנחמיה
נפסקה, עד לשנה השנייה למלכות דריווש, שבה מתנבאים ה ו על הזדרזות בהמשך הבנייה
ביאור:ההבדלים בין עזרא לנחמיה
לקסיקון ציוני, תל אביב: ספרית מעריב, עמ' 207-206
ייתכן שהיא נובעת מההתמקדות בנושאים החברתיים-דתיים של יהודה ומהדגשת הפן השונה בתפקיד זרובבל כמנהיג יהודי ב-11 במרץ 1950 פנה ארגון ה ל וביקש את עזרתו בחדירה לעיראק
ירושלים הפכה למרכז רוחני ודתי, עדיין לא מרכז מדיני הספר פותח ב, בה הוא קורא לכל העם הנותרים לעלות ולבנות לה' בית בירושלים

ברשימה זו נמנו אחד-עשר ראשים, ואילו בנחמיה נמנו שנים-עשר ראשים מקבילים, עיין בטבלת ההשוואה ש.

17
ביאור:ההבדלים בין עזרא לנחמיה
ייווצר מצב שהפיקוח המלא על הטיסות יוצא מידינו
מבצע עזרא ונחמיה
נראה אפוא, כי מדובר בשני חיבורים נפרדים
ביאור:ההבדלים בין עזרא לנחמיה
בארץ-ישראל נותרה רק דלת העם
בסופו של דבר עלו לישראל יותר מ-120,023 יהודים, ובעיראק נותרו אלפים בודדים הערכים המועדפים במיוחד בעיני המחברים הם אלה המסמלים בצורה מובהקת את התלכדותו ואת גיבוש אחדותו של ישראל סביב אמונתו ודתו: א
ייתכן שאותו "העם הנשאר" הם "עמי הארצות" שהפריעו בתחילת העבודה להקמת , גם בהמשך הדברים נראה שאל "בני ישראל השבים מהגולה" נתווספו "כל הנבדל מטֻמאת גוי הארץ" , ועפ"י המסופר בנחמיה , הם השתתפו בטקס לפיו צריך להבדיל את תושבי ארץ יהודה מהשפעת שכנותיה אך בתרגום ו הוא מופיע לאחר ספר '', ככל-הנראה בגלל הסדר הכרונולוגי והשוואת סוף פסוקי דברי הימים לתחילת הפסוקים בעזרא

בהיותו בבצרה, יצר בן-פורת קשר עם מייג'ור קייטון, מנהל חברת פולר הבריטית ואיש בריטי.

30
ספר עזרא
בסופו של דבר הושלמה בניית בית המקדש השני בהצלחה גדולה ומאורע זה גרם לשמחה גדולה בעם היהודי
ספר עזרא
גם הוא מורט שער, אבל לא את השער שלו אלא של יריביו
ספר עזרא
רק על-פי המסופר בנחמ', יא ניתן לשער מה היה בהמשך: סופר שהחורים, הסגנים והעם שקיבץ, התייחסו לפי המשפחות המופיעות ברשימת היחס של העולים הראשונים, ונחמיה דרש שחלקם יתנדב להתיישב בירושלים