גניבה ע"י מנהל: סעיף 392 לחוק העונשין קובע, כי חבר דירקטוריון או בעל משרה בתאגיד, אשר גונב חפץ לרבות כסף מידי התאגיד, דינו עומד על 7 שנות מאסר בעבירות מסוימות, כגון , ועוד, ישנם עונשי מינימום
נציין, כי גם גניבה של חפץ שערכו גבוה מחצי מיליון שקלים, נחשבת לעבירה חמורה במיוחד, שהעונש בגינה עומד על 7 שנות מאסר גניבה של תשתיות או מתקני תשתיות, גם היא מוגדרת בתור עבירה חמורה, שעונשה עומד על 4 שנות מאסר

מאסירים הכלואים בבתי כלא בישראל נשללת זכות בסיסית, היא הזכות לחירות, אך עומדות להן מגוון רחב של זכויות אחרות במהלך שהותם במאסר והן לאחר שחרורם.

20
עבירת הגניבה במשפט הישראלי
במקרים כאלו, העונש עומד על 4 שנות מאסר
אחריות קפידה
יש הבדל בין אחריות מוחלטת לקפידה: אחריות מוחלטת יוצרת חזקה משפטית חלוטה שקיימת לפחות רשלנות של הנאשם - הנחה שא"א לסתור אותה
עמותה לזכויות האסיר: חוק העונשין,
גם בעבירה זו, הענישה חמורה מאוד בשל מעמדו הרם של מבצע העבירה והאמון הניתן בו
ו עובד סוציאלי שמונה לפי חוק שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה; חברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא יהיה היושב-ראש, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ועובד סוציאלי שמונה לפי חוק לאותו מחוז ניתן לראות בהתנהגות זו גניבה, לפי לשון החוק
קובע את פרטי האחריות הקפידה מידע בענין פקודות נציבות ונוהלי שב''ס,מאמרים וכתבות,עזרה בהגשת דוחות לגורמים חיצוניים, עזרה בהגשת תלונות למבקרים רשמיים,עזרה ויעוץ בהגשת עתירות לאסירים בחינם על ידי פניה בטופס יצירת קשר המופיע באתר בצד ימין מלמעלה

מצד שני, גניבה לעיתים נעשית מחוסר ברירה, עקב רעב או מחסור.

עמותה לזכויות האסיר: חוק העונשין,
עוד רכיב שיש להוכיח במסגרת עבירת הגניבה, בא לידי ביטוי בעובדה שיש להראות שהגניבה בוצעה כלפי אדם שמוגדר בתור "בעלים"
אחריות קפידה
עם זאת, לפי , אם יוכיח הנאשם כי לא נהג במחשבה פלילית או ברשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה, לא ניתן יהיה להטיל עליו אחריות לעבירה
עבירת הגניבה במשפט הישראלי
זאת, בשל הנזק הכספי הרב שהן גורמות לחקלאים ולחקלאות