מאחר שמרבית המייסדים עלו מ הם קיבלו רנטות ופיצויים, שכולן הועברו תמיד לקיבוץ, עד למועד ההפרטה בשנים הראשונות יזם הקיבוץ את גידול הבננות באזור החוף, גידול דגים בבריכות דגים, והקמת מוסך גדול לתיקון משאיות דיזל
מערכות החיים הופרטו וגם הוחלט על שיוך דירות הקיבוץ הוקם על אדמות בבעלות חברת , הקיבוץ קיבל מ את פרדס "נזלה" לעיבוד ואת האזור המשקי הצמוד שכלל , ושלש בארות

משנת 2014 התחילה לפעול בקיבוץ.

4
מעיין צבי
בשנת הוסף לשמו "צבי" על שמו של שהיה מראשי פ, בארץ, תמורת הסדרת חובות
מעיין צבי
חלק מאוסף בית הטבע מוצג ב בתצוגה הנקראת "בין כרמל לים"
מעיין צבי
המוזיאון הוקם לאחר מותו של חבר הקיבוץ שמעון אנגרס בשנת 1958, ואוסף המוזיאון מבוסס על האוסף של שמעון אנגרס שהגה את הקמת המוזיאון
היישוב הוקם בתחילתו בצומת כביש 4 עם הכביש המוליך לתחנת הרכבת של זיכרון יעקב, בקרבת האזור בו היו שאריות כישוב חומה ומגדל
מעין צבי נחשב לקיבוץ "מתחדש" בתחילת דרכם עברו הכשרה ב, ב- עברו חברי הגרעין באופן זמני לאזור הם עבדו שם כ"פלוגת עבודה"

הקיבוץ מחזיק בבעלות של , אחת מחברות התכנון הגדולות בישראל.

27
מעיין צבי
חברי הקיבוץ התפרנסו ממפעל לייצור עדשות למשקפיים "סקופוס", , , מטעי בננות, אבוקדו, לולים לגידול , וגני ילדים שמשמשים גם את אוכלוסיית האזור
מעיין צבי
בתחילה נקרא הקיבוץ "מעין", על שם מעין הנמצא באזור בנימינה, ליד מבצר שוני
מעיין צבי
חלקם התגייסו למשטרת המנדט כ