החלטות המליאה מתקיימות ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, אלא אם הוגדרה בחוק הוראה אחרת כמו כן אישרו הח"כים להגדיל את מכסת הרשאים שיוכלו להפסיק חברותם בכנסת לפי החוק הנורבגי, כך שבסיעה שבה ישנם 6-4 חברי כנסת, שלושה יוכלו להתפטר
ישיבת בראשות , בשנת לערך ערך מורחב — ועדות הכנסת הן זרוע ביצוע חשובה בעבודת הכנסת עבודתם של חברי הכנסת מורכבת, קשה ובנויה מחלקים רבים: , , , ועוד

מידת אחריותם כלפיו גבוהה גם היא.

הכנסת העשרים ואחת
מדובר בנתונים מכובדים כך או כך שמכניסים אותו הישר לתוך החמישיה הפותחת של הח״כים הפעילים ביותר במשכן
מייל של חברי הכנסת
מרדכי יוגב הבית היהודי 3
הכנסת העשרים ואחת
סמכות הביצוע העיקרית של התקנון מצויה בידי יושב ראש ומזכירות הכנסת, המנהלים את ישיבותיה
אנחנו ב"שקוף" מאמינים בחשיבותם של כלל המדדים — ולכן משתדלים להביא לכם , ולנסות , והכל כדי לבדוק מי מהח"כים עובד בשבילנו, וכמה חברי הכנסת בש"ס בראשות השר דרעי, רואים את הכנסת כשליחות ולא כג'וב"
ועדת האתיקה של הכנסת רשאית להטיל עונשים על חבר הכנסת שהפר את כללי האתיקה כהונת הכנסת העשרים ואחת נמשכה חמישה חודשים בלבד — הכהונה הקצרה ביותר בדברי ימי הכנסת

במהלך 88 ימים גינזבורג השתתף סה"כ ב-164 דיונים.

17
הכנסת
לשם ביצוע תפקידיהם, נעזרים חברי הכנסת במחלקות ובבעלי תפקידים שונים הפועלים בכנסת, כדוגמת , ובעבר
בדיקת שקוף לסיכום מושב הקיץ: מי הח״כים שהגיעו לעבוד בכנסת?
היעדר הסכמה בגיבושה הוביל לקבלת , ב- , לחוקק בהדרגה עצמאיים שיאוגדו בסופו של דבר לכדי חוקה
מייל של חברי הכנסת
יואב סגלוביץ', אתר הכנסת מלשכתו של סגלוביץ נמסר: "רוב הכינוסים האחרונים של ועדת החוקה נגעו לתקנות וחוקים שנוגעים למצב החירום המיוחד, שם נאבק על שמירת האיזון שבין מיגור התחלואה לשמירת זכויות האזרחים בצל הקורונה כמו המאבק על זכויות אסירים ועצורים או האפשרות להפגין בשיירות רכבים
גם בוועדת הכספים אין רוב לממשלה בהצבעות המכריעות, בגלל היעדרות חברי כנסת מהקואליציה בקרוב נפרסם מידע מעניין על טיסותיהם לחו"ל
זבולון כלפה הבית היהודי 4 החקיקה בישראל כוללת גם חוקים שמקורם בשלטון , ובמידה מצומצמת גם חקיקה שמקורה ב

בנוסף, חלק מהדיונים לא מתקיימים בכנסת עצמה כך שסביר שהוא נכח ביותר שעות משכן ממה שתועד.

3
הכנסת העשרים ואחת
בפתח המשכן נמצאים רחבת הטקסים ו
לילה לבן בכנסת
סעיף זה אינו חל בששת החודשים הראשונים לכהונתו של חבר הכנסת
התירוצים שקיבלנו מח״כים בעקבות בדיקת נוכחותם בכנסת. ותגובתנו: פרסמו יומנים, תקנו את הכנסת
יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ רוחמה אברהם קדימה , בוחנת אפשרות להנהיג כרטיס נוכחות בכנסת, בגלל תופעת ההיעדרות של חברי כנסת מהדיונים במליאת הכנסת ובוועדותיה