למרות זאת — ובניגוד להתחייבות הכלולה במגילת העצמאות כלפי האזרחים הערבים "ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ונציגות בכל מוסדותיה" — נדחו כמעט כל הצעות החוק לקביעת חובת ייצוג הולם לערבים לעניין זה ייבחרו רק נציגים שהם ספורטאים מוכשרים
בשורה של פסקי דין עיגן בית המשפט העליון את הזכות לשוויון כזכות יסוד החוק קובע כי כל אדם זכאי להגנה על כבודו, וכי יש לכבד זכות זו "ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל"

לפי גישה זו מוצדק להתערב באוטונומיה של הפרט כאשר קיימת הצטברות של שני תנאים: ראשית — מדובר בהפליית אדם בשל השתייכותו לקבוצה מקופחת כלומר שקיימת היסטוריה של אפליה נגדה וקיימות דעות קדומות וסטריאוטיפים לגביה , ושנית — מדובר בשירות או מצרך, המוצעים בדרך כלל ללא הגבלה לציבור הרחב, כגון מסעדות, בתי מלון, דיסקוטקים, בריכות שחייה, בנקים, סוכנויות נסיעות וכדומה.

7
The Center for Educational Technology
הזכות לשוויון הזדמנויות הזכות לשוויון כוללת גם את הזכות לשוויון הזדמנויות
הזכות לשוויון
כיום פועלת האגודה בין היתר לקידום ונגד התופעה המתפשטת של הדרת נשים מהמרחב הציבורי; מסייעת ל חברות וחברי לקיים אירועי גאווה ולממש את זכויותיהם לשוויון, לכבוד ולחופש ביטוי; מפיקה חומרים חינוכיים ייחודיים בנושא ; מנהלת מעקב אחר למאבק בגזענות; ונאבקת בובתופעות של אפליה והדרה ו
הזכות לשוויון
מובן כי רק לעתים נדירות תהיה בידי העותרים הוכחה מעין זו
המחוקק הישראלי הכיר כבר בראשית ימי המדינה בעקרון שוויון הזכויות בין המינים בהקשר זה ניתן לציין את תוכניות הלימוד הייחודיות אשר נועדו לשמר את הצביון הדתי-תרבותי של הקבוצה
העובדה, שקביעה זו משמעה כי היחידים שלא נהנו מההטבות הם האזרחים הערבים, לא היה בה להביא את בית המשפט לסבור כי התוצאה שנגרמה, והפרקטיקה שהביא לה, הינה מפלה בעייתית בארצות מתפתחות רבות החינוך מוגדר כחובה וחינם רק בכיתות א-ד, וגם יישום דרישה זו נתקל בקשיים רבים

יחס כזה פוגע בערך העצמי שלנו, גורם לנו לחוש קיפוח, תסכול, חוסר שייכות לחברה ואי-רצון להשתתף בחיי החברה.

27
הזכות לשוויון
בעקבות הגשת העתירה הודיע משרד החינוך לפרקליטות המדינה, כי יקצה את המשאבים הדרושים לפתיחת חמישים כתות לילדים עם מוגבלות בישובים הערבים ובכך יאפשר את לימודיהם של כשש-מאות תלמידים
שוויון
הן באות לידי ביטוי באופן שונה במגזרים שונים בחברה הישראלית
הזכות לשוויון
לדוגמה, קבלן פרטי אינו רשאי להפלות בין אנשים המבקשים לקנות או לשכור ממנו דירה, אולם אדם פרטי המציע להשכרה חדר בדירה שבה הוא עצמו מתגורר אינו חייב לקבל כל אחד ורשאי לבחור מי יחיה במחיצתו, שכן אחרת תהא זו חדירה מופרזת לתחום האינטימי של האדם