והשני - גבר מלטף ומגרה, מחמיא ומעודד אֵם המשדרת את המסר הארוטי? שהרי הפנייתם של הדחפים אל המטפל היתה עלולה להתלוות בדרישה לשבירת גבולות, דרישה שהיתה עלולה להפוך מוקד של קונפליקט ותיסכול, תוקפנות ונפילות אמפתיות בלתי נמנעות המקרים, כמובן, אינם מהווים הצגות מקרה שיטתיות; המידע הטיפולי מובא בתמציתיות הדרושה כדי להבין את הפואנטה, ולאחריו מובאת הנקודה אשר להערכתו של המחבר מדגימה את ההעברה הנגדית, ביטויה במקרה המתואר, וההתיחסות אליה
הם מומשגים כמטריקס של העברה והעברה נגדית, כאמת המשקפת את השייכות ואת ההתרחשות של הכאן ועכשיו של הרגע ושהיא שייכת גם לקליינט וגם למטפל באופן שהוא בלתי נמנע Orfanos, 2002 הפסיכואנליזה ההתייחסותית, מבינה את המפגש הטיפולי ואת יחסי ההעברה במונחים של הדדיות ואינטר סובייקטיביות עם זאת, נראה שביקורת זו אינה בהלימה עם גישות עכשוויות בפסיכואנליזה

כלומר, יש צורך בהיווצרות עמדה דואלית שתהווה איזור חוויה אשר כונה על ידי אוגדן 1986 "מרחב אנליטי".

הזדהות השלכתית
הוא מעודד את החקירה של משמעויות אלו, אולם היא מכיר בכך שאת התשובה לשאלה מהם המהויות העמוקות והעיקריות של קיומי ברגע זה, לא ניתן לקבל מההתנסות הקודמת, אלא רק מההתרחשות הנחווית Yalom, 1980
מהן העברה והעברה נגדית בטיפול פסיכולוגי?
בטיפול באמנויות מקובלת השיטה בה המטפל בוחן את ההעברה הנגדית באמצעות האמנות, על ידי ביטוי אמנותי של המטופל, של הקשר הטיפול או של היבט מסוים בקשר ובחינתו באופן שמסייע למטפל לגלות תובנות נוספות אודות המטופל
Individual 2 Article 27
קיוויתי שהוא לא יתעורר ויצאתי מהחדר בעקבות המוזיקה
האנליסט חייב להיות מודע לתופעות האלה שיכול לקרות מסיבה פשוטה: הם יכולים להפוך למכשול לריפוי המטפל מחויב להיות מודע למצב זה, כדי להימנע מחיזוק הפנטזיה הרומנטית עם המטופל
אולם, "אמיתיותם" של רגשות אלו, חיונית ככל שתהיה, הינה חרב פיפיות הדרישה מהמטפל היא להיות כן ואוטנטי

שום מטפל, ללא קשר לכאורה לכמה אובייקטיבי הוא, יכול באמת להוציא עצמו מתוך השפעתו של המפגש.

26
הזדהות השלכתית
ולאחרונה הוא מרגיש שגם הטיפול לא עוזר
Individual 2 Article 27
בתפיסתו של דונלד וודס ויניקוט, ניתן לראות את תופעת ההעברה בניתוח כעתק של הקשר האימהי, ומכאן הצורך לנטוש נייטרליות קפדנית
העברה ארוטית
תיאר את ההזדהות ההשלכתית כאחד המנגנונים שיוצרים חוויה משותפת של אפקט עז וגבולות חדירים
הכול נמצא תחת התחשבות בוחנת, כשהדבר כולל גם את הסיבוכים הנוצרים Orfanos, 2002 כבר בימי פרויד, מתועדים מקרים טיפוליים בפסיכואנליזה בהם התעוררה העברה והעברה נגדית אירוטית
באופן זה, הוא יכול להישאר ממוקד בתועלתו וטובתו של הקליינט יחד עם זאת, רצופה ההיסטוריה הפסיכואנליטית דוגמאות לקשרים רומנטיים ומיניים בין אנליטיקאים למטופלות וביניהם קארל יונג וסבינה ספירלין, אוגוסט אייכהורן ומרגרט מאהלר ומערכות היחסים של קארן הורני ופרידה פרום רייכמן

לכן, מטפל דינמי לא יתייחס להעברה ארוטית כאירוע שלילי, אלא כתהליך בדרך ליחסי אהבה אמיתיים ובשלים בחיי המטופל, בחיים האמיתיים.

6
מהן העברה והעברה נגדית בטיפול פסיכולוגי?
מנקודת מבט זו, הסברת המפגש כהעברה מסביר הכול מלבד את המתרחש באמת בין שני האנשים והשפעת צמצום ההתנסות, יכולה להיראות גם במחיר עיוות המציאות לגבי הדבר האמיתי המתרחש מיי ,1983
העברה (פסיכולוגיה)
דעותיו של המטפל, השקפת עולמו, הנחותיו העתידיות וניסיונו הקודם, טבעם להרחיקו מהדבר האמיתי אשר נחשף בפניו במקום לקרבו מיי ,1983
העברה והעברה נגדית
Hillsdale, NJ, The Analytic Press, 1996