התערבויות שונות מקבלות צורת שאלה, גם כאשר הכוונה העיקרית אינה לשאול, כי אם למסור, לתקשר ולהשפיע יש כאן השתכרות גרידא שנועדה להפיג במשהו את הכאב ולהשכיח לרגע את העצב
הצלחה של מי שמסוגל לראות מעבר למציאות הגשמית והחומרית: הנביא רואה את העדר השפיות באופן מוחשי כערפל, או כעננים, המסתירים את האופק משהו מעין: "לחיי התקוות הקטנות! כאמור, סינון מידע שלילי הוא מנגנון הרסני וקשור ב , פסימיות ואף דיכאון

ונשאלת, שוב, השאלה: האם הנביא, החוזה חזיונות, הוא שפוי יותר מיתר בני האדם או שלהפך, הוא אדם שדעתו טרופה? חשוב מאוד לזכור: עמדות מסייעות לשמור על הדימוי העצמי.

26
דיסוננס קוגניטיבי
ומתברר שאותם מאפיינים לשוניים שמאפשרים את "רואים את הקולות" קיימים גם אצל המקרים האחרים
שיר שאני אוהב: בדקה אחת שפויה : כתמים
בגישתו התקשורתית של לאנגס מושם דגש על ההיבט האינטראקציונלי של הסיטואציה הטיפולית, בדומה לגישה הבין אישית ואף יותר ממנה
דיסוננס קוגניטיבי
כולנו נעזרים ב סכמות - מבנים קוגניטיביים שעוזרים לנו לפרש את העולם
ב ו נחשבה הקוורטה אף היא לדיסוננטית, וזו נאלצה להיפתר לקונסוננס במלים אחרות, היין מוליך אותנו מרובד אחד של משמעות לרובד נוסף שלה — מקריאה מטפורית בעלת משמעות תכנית בלבד לקריאה מטפורית בעלת משמעות תכנית ופיגורטיבית גם יחד: היא מבקשת מאתנו לצייר לנגד עינינו ים מוחשי — ים ממש — ולא רק מטפורה המבטאת "שפע
ביון טען שהנטייה המולדת ללמידה וידיעה K היא בעלת חשיבות מכרעת לבריאות הנפשית גם כאן, לסמל המקורי יש היגיון פנימי ברור: האניות הן האניות שלנו

מצב שבו התקווה עוטפת אותך מכל הכיוונים ומערסלת אותך כתינוק.

30
דיסוננס קוגניטיבי
על המטפל להיות מסוגל לשאת מידה מסויימת של עמימות, ולא להיחפז לסלקה על ידי שאילת שאלות
דיכוטומיה
הוא למד גם שקיים קשר חיובי בין מידת הכאב שחווה מטופל עקב כישלון, לבין הסיכוי שיושפע על ידי עיוות חשיבתי
דיסוננס קוגניטיבי
שקיעה של אנייה היא שקיעה איטית