כמו כן, ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המרחבי בפני הרופא המוסמך הראשי בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול הרפואי, הציוד וההטבות הרפואיות הנלוות, אותן יקבל הזכאי בגין הנכות המוכרת
החזר נסיעות בגין טיפולים בחמי מרפא יינתנו רק פעם אחת לכל 5 ימי טיפול, למעט לנכים שיבחרו לממש זכאותם במתקן חמי מרפא ללא לינה

בחו"ל יקבל הזכאי החזר בגין הטיפול לו הוא נדרש ובכפוף לאישור מראש של הגורם שהוסמך לכך ע"י אגף השיקום ובהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות האגף.

11
משרד הביטחון: יותר מ
על פי ממצא הדוח, בישראל קיים מחסור ברופאים מחוזיים של אגף השיקום וזאת לאור העובדה שהתקן של האגף בעניין רופאים מחוזים נקבע ב והוא כולל כ-21 משרות רופאים מחוזיים בלבד
משרד הביטחון: יותר מ
אחוזי נכות שנקבעו האגף חייבים לנבוע מפגיעה שאדם עבר כששירת בכוחות הביטחון או מהחמרת מצב שעבר בגלל מדיניות רפואית כושלת של האחראים עליו בכוחות הביטחון
אגף השיקום
לאחר קבלת אישור רופא אמון, יעודכן הזכאי על גובה ההחזר המאושר בגין הטיפול שנדרש
המלווה יתאכסן בחדרו של הנכה, ויהיה זכאי לרמת האירוח שאושרה לנכה לאחר קבלת אישור הרופא המוסמך הראשי — יעודכן הזכאי על גובה ההחזר המאושר בגין הטיפול שנדרש
חובה שנתקיימו בו הקריטריונים המפורטים בהוראה 04 הסיוע ניתן באמצעות עובדות משלחת משרד הביטחון בנציגויות השונות ברחבי ארה"ב וקנדה המפנות על פי הצורך לרופא האמון

לטענתו של שלח, החוק היה אמור לחסוך למדינה 100 מיליון שקלים.

27
אגף השיקום במשרד הביטחון
על מנת לקבל את התרופות, על הזכאי להעביר מרשם עדכני מהרופא המומחה המטפל, למחלקה ל-שירותים רפואיים
שירותים רפואיים
החברה תספק את התרופה באמצעות שליח עד הבית או לבתי המרקחת המשמשים כנקודת חלוקה, בהתאם לבחירת הזכאי
אגף השיקום במשרד הביטחון
על אף שההצעה אושרה ב נקטע תהליך קידום החוק בעקבות הקדמת
ב 2021, אושרה מתקציב המדינה, הרפורמה "נפש אחת", שתכלול את שיפור איכות השירות לנכי צה"ל, להלומי קרב ולנפגעי , למימוש זכויותיהם וטיפול בנושאים שטרם טופלו עד כה משרדי אגף השיקום בז'בוטינסקי 94 אגף השיקום במשרד הביטחון הוא אגף ב הישראלי, שמטרתו היא להעניק שירות לשיקום ולסייע לאלו להשתלב בחברה, הן בעזרת מתן שירותים , פסיכולוגים או כלכלים ובין אם בעזרת השתלבות בשוק העבודה הישראלי
על הזכאי לבצע את כל הטיפולים המצוינים בטופס ההפניה וזאת לפחות בכל אחד מ- 5 ימים מתוך כל 7 ימי שהייה יאלצו נכי צה"ל לעת עתה לוותר על הפרשי דמי ניידות שלא עודכנו במשך שנים

על פי ההצעה, אנשי מערכת הביטחון שנפגעו במהלך שירותם מפגיעות ומחלות "רגילות" לא יהיו זכאים לאותם תנאים שמקבלים חיילים שנפצעו במהלך פעילות מבצעית.

17
משרד הביטחון: יותר מ
בסופו של דבר אושרה על ידי
אגף השיקום במשרד הביטחון
אדם כזה יכול לפנות למרפאת המחוז בצירוף חומר רפואי
שירותים רפואיים
ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המחוזי בפני הרופא המוסמך המרחבי