איזט-כיי נכנס ואחריו משרת שהגיש סיגריות וקפה מסרתי את עסקי הבנק לעוזרי ליפבסקי וקיזרמן והלכתי לקונסטנטינופול
ערך זה עוסק ברובל רוסי שמח אני על אשר תקן במכתב את הענין, אשר עליו העירותי במכתבי האחרון, ועלי להודיעו, כי גם בחשבו שאינני בווינה, יכול הוא לשלוח בלי דאגה את מכתביו לכאן, כי מעולם לא פסקתי לדאוג לסדור תשובות על המכתבים ועל הענינים השונים הבאים לכאן

אין הענין כלל כך, כפי שכב' מדמה, כי אפשר להניע את הממשלה האנגלית בכל שעה שאדם רוצה, ולפנות אליה — אינו דבר כל-כך קל ופשוט, כפי שכב', כנראה, מתאר לעצמו.

המר מטבע, לירה טורקית חדשה
ועוד הפעם שלח את הפקיד אלי לבקש אותי בשמו להסיר את השלט מעל בית הבנק עד שאקבל רשיון מאת ממשלת טורקיה, דבר שעליו כבר כתב לפחה הירושלמי
רובל רוסי
מפרי הנטיעות הנזכרות אפשר יהיה לעשות דבלים ותמרים כבושים, שמן זית, שמן קיק, יין ספירט וכדומה
רובל
וישנם גם יחידי סגולה שנטו להתישבות היהודים בארץ אבותיהם, אבל לא האמינו, כי אפשר להשיג את השרטר מממשלת תוגרמה, ויאמרו להרצל: תן לנו את השרטר ונתן כסף
עליו עוד לבחון, שמא הוחכרו מסים אלה עוד מקודם ואם לא הוחכרו — יותר רצוי ונוח, שאנחנו בעצמנו נחכור אותם וכבא מר אוסישקין לארץ ישראל הודיע לכל המקבלים, כי הועד של חובבי ציון החליט לחדול מתת תמיכות כאלה, ולהבא ינתן חלק מהכנסות החברה לקנין קרקע לפועלים, וחלק — להחזקת בתי ספר בערים ובמושבות
אם יש לו איזו נגיעה להחברה ההמבורגית, תהיה זאת סבה מספקת שלא להכנס לתוכה הרצל מצא על שלחנו כרטיס בקור מאת ביולוב

תחת קליפה זו מונחת שכבה עבה של טין מהנילוס.

10
המר מטבע, לירה טורקית חדשה
אולם עפ"י חקירת סיר שרל ווארן, שישב בארץ זו כמה חדשים, מגיעה כמות הגשמים עד 12 אינטש
רובל רוסי לשקל
בירות: העיר הזאת היא העיר היותר גדולה בצפון סוריה, היא רבת מרכולת והחוף הראשי לנוף הלבנון ודמשק
המר מטבע, לירה טורקית חדשה
מובן, כי הסרסור לא בא אחרי כן להביא לו את הקונצסיות
הלה הציע לפני קאן להכנס לתוך הבנק בתור דירקטור, והרצל שמח מאד, כאשר קבל קאן את הצעתו, מפני שהוא היה הבנקיר האמתי היחידי לאחר זמן קצר היתה ישיבת הדירקטורים בלונדון בראשות הרצל
בחודש פברואר 1904 קבלתי בענין זה מכתב מאת הד"ר הרצל: ווינה, 8 פברואר 1904 מר ליבונטין הנכבד מאד! אחרי שמלא כרסו תלמוד ופוסקים בישיבות ירושלים למד על בורין בלי עזרת מורים את השפות העברית, הערבית, הגרמנית והצרפתית ימים אחדים אחרי בואי נתקבלנו לראיון אצל איזט-ביי מזכיר השולטן ועבדו הנאמן

המיניסטריום השיב לו, כי אין צורך ברשיון מיוחד מאת הממשלה הטורקית, כי לחברות נתינות הממשלות האדירות באירופא יש הרשות לעבוד בטורקיה, בתוקף חוקי הקפיטאולציות, על סמך התקנות הנהוגות בארצותיהן.

רובל רוסי
את המכתב, אשר בו דחה מונטיפיורי את הצעתי, שלחתי לאוסישקין, ואני לא יכלתי להעמיד את עצמי במצב כל כך מגוחך, עד כדי לכתוב אליו עוד הפעם בנידון זה
שער לירה טורקית
וזאת נצרת היא כולה נוצרית
רובל בלארוסי (BYR) המרת מטבע מקומי בלארוס
אבל הרצל, שחפץ דוקא בדברים גדולים, לא הסכים להכנס במשא ומתן על קונצסיות פעוטות