טובין או שירות - לעוסק תושב אילת רמי אריה, עו"ד רו"ח עוסק, אשר אינו תושב אזור אילת, המוכר טובין לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו, יחויב במע"מ בשיעור אפס החוק תוחם את הגבול שבין ״ מכר״ לבין ״ שירות״, כאשר " מכר" של נכס הוא הקנית רשות לשימוש או זכות בו בתמורה, ואילו ״ שירות״ מוגדר באופן שיורי ככל עשייה בתמורה למען אחר אשר איננה מכר
סוגיה כזו עלתה בעניין חברת ארגונית ע"מ 2930-12-16, ארגונית עיצוב תפאורות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף רמלה, ניתן ביום 16 נקבע כי על סמך הראיות ועל פי אומדן, בהתאם לסמכות שבסעיף 83 ה לחוק מס ערך מוסף, כי 40% משווי עסקאותיה של החברה עם ישרוטל, ייחשבו כמכר, ואילו 60% הנותרים ייחשבו כמתן שירות

במקרה דנן, נקבע כי חומרי הגלם היוו כ-35%-40%.

10
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
מנגד, לטענת החברה, היא העבירה את מלוא הזכויות בתפאורה אשר בנתה לישרוטל, כך שמדובר במקרה מובהק של מכר, כאשר פירוק התפאורה הקודמת, בדיוק כמו הובלת התפאורה, הם שוליים ונלווים לעסקת המכר
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
עסקה לאספקת " מוצר מדף" , תיחשב בדרך כלל כעסקת מכר, מאחר והעניין הוא במוצר עצמו ולא בתהליך שהיה כרוך בייצורו
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
אלא, שבעסקאות מסוימות לא ברור האם מדובר במכר טובין או מתן שירות או בשילוב ביניהם
מנגד, העובדה כי אין מדובר ב-״ מוצר מדף", וכי חלק משמעותי מהעסקה הוא הרכבת התפאורה בחצרי המזמינה וביצוע תיקונים בעת הצורך, מצביעה על מאפיין של שירות וכיוצא בכך - חייט התופר חליפה ללקוח או שמלה ללקוחה
בשנת 2015 הוציא מנהל מע"מ שומת מס עסקאות לחברה, וקבע כי דיווחיה של החברה על עסקאותיה עם ישרוטל כעסקאות בשיעור מס אפס אינם כדין, שכן המדובר בעסקאות מתן שירות, החייבות במע״מ בשיעור מלא בית המשפט קבע, כי ממאפייני העסקאות בין החברה לישרוטל, עולה כי מדובר הן בעסקת מכר והן בעסקת שירות

לפיכך, בנסיבות אלו, בית המשפט קבע כי אין להחיל את מבחן " העיקר והטפל".

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
התכלית העומדת ביסוד הסדר המס הנוגע לעסקה בין עוסק אשר אינו תושב אילת לעוסק תושב אילת, כמו יתר ההסדרים אשר נקבעו בחוק, היא לעודד את הפעילות הכלכלית והמסחרית באילת על מנת לסייע בפיתוחה של העיר הדרומית
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
מבחן " העיקר והטפל", אין בו במקרים רבים, כדי לסייע
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
בשנת 2009 התקשרה החברה בהסכם עם חברת ישרוטל בע״מ, לפיו היא תייצר עבורה תפאורה לסדרת מופעים אשר יתקיימו במלון "רויאל גרדן" באילת
כך לגבי בעל עסק של מטבחים, כשהוא מרכיב מטבח בדירתו של הלקוח, מטבח המותאם לגודל הדירה ולדרישות הלקוח באשר לכמות, גודל ומיקום הארונות והמדפים - האם מוכר הוא נכס או נותן שירות? עיקר המחלוקת בין הצדדים הוא בשאלה האם יש לסווג עסקאות להקמת ובניית תפאורה, אשר שימשה למופעים שהוצגו במלון, כעסקאות מכר של טובין, שאז תהא תחולה להקלה, או שמא יש לסווגן כעסקאות למתן שירותים, שאזי יחויבו במס ערך מוסף בשיעור מס מלא
בעסקאות מול ישרוטל התחייבה החברה, לא רק לבנות ולספק את התפאורה, בהתאם לעיצוב אשר נערך על ידי המעצב שנשכר מטעם ישרוטל ובהנחייתו, אלא אף לדאוג לפירוק התפאורה של המופע הקודם מבמת אולם התאטרון

.

27
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
במקרה כזה עלולה להיווצר חשיפה לחיובי מע"מ לא צפויים
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
מתן שירות לתושב אזור אילת חייב בדרך כלל במע"מ מלא
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
כך, למשל, העובדה שהתפאורה כוללת רכיבים מוחשיים הנבנים במפעלה של החברה והעוברים לבעלותה של המזמינה בעת התקנת התפאורה, מצביעה על מאפיין מובהק של מכר