מצאו את הנקודה B אם ידוע שערך ה x בנקודה C הוא 5
עבור הנקודות: 0,6 A ו 10,1 B מוצגות כאן 4 הצבות למציאת שיפוע, חלקן נכונות וחלקן לא בחרו את ההצבות הנכונות ובשני המקרים נגיע לאותה תוצאה

הוא מוגדר כמרחק בין נקודה נתונה אל ה הקרובה ביותר אליה שנמצאת על ה הנתון.

29
אמצע קטע
ב, המרחק בין שני הוא ה של הפרשם
מחשבון מרחק
הנקודה C היא אמצע הקטע AB
מחשבון מרחק
את C מוצאים על פי נקודת חיתוך עם ציר ה x
מצורפות 4 דוגמאות, הדוגמאות דומות, אין חובה לעבור על כולן מצאו את נקודת מרכז המעגל
דוגמה 1 מרכז המעגל נמצא בנקודה 2,1 6,4 היא נקודה שעל המעגל איך נחליט איזו נקודה להציב במקום x 1,y 1 ואיזו נקודה להציב במקום x 2,y 2? פתרון: נמצא את X: נמצא את Y: תשובה: הנקודה B -14,-7

מרחב שבו מוגדרת מטריקה נקרא והוא דוגמה מרכזית ל.

14
משוואת מעגל על פי נקודה שעליו
נציב את הנתונים הללו ב ונקבל
מרחק
תרגיל 1 מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות 2,5 ו 4,10
מרחק נקודה מישר
תרגיל 1 בקטע AB נתונה הנקודה A 4,9 ואמצע הקטע הוא C 2,4 מצאו את הנקודה B x,y