עורך דין אלעד שאול טיפל בי לפני כשנה בערך בתיק עבירות צווארון לבן
בצה"ל, אלו שמורשים להוציא רישיון לכלי אקדח אלו קצינים בצה"ל מדרגת סגן ומעלה ונגדים מדרגת רס"ר ומעלה כולל מקבילים גם בעולם הביטחון , ומפקדים קרביים שהיו בצה"ל ב מעל 27 — למי שלא שרת כאמור לעיל

מההחלה ועד סיום ההליך עו"ד שאול אמר לי את כל האמת ורק את האמת והרגשתי שאני ממש בעניינים ויודע לקראת מה אני הולך.

18
רישיון נשק
הצלחות המשרד החזרת רישיון נשק למשרדנו הצלחות רבות בהחזרת רישיון אקדח שבוטל על ידי פקיד רישוי כלי יריה בהמלצת משטרת ישראל עקב חקירה במשטרה, לאור מידע מודיעיני או לאחר כשל בבדיקה לכשירות נפשית
רישוי כלי יריה
הגוף הממליץ יעיין בערר ויעביר את המלצתו לממונה אשר יחליט בערר תוך 45 ימים מיום שהגיע הערר לידיו
רישוי כלי יריה
הזכות לערור ניתנת על פי סעיף 12 ג1 1 לחוק כלי הירייה, תש"ט-1949 אשר קובע: הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11 2 , רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי שהשר ימנה לעניין זה
מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע תפקיד האגף להסדיר, לנהל ולפקח על תחום רישוי הנשק לאזרחים, גופי בטחון וארגונים
לעיתים משטרת ישראל מתנגדת לחידוש רישיון אפילו בשל מידע מודיעיני שהתקבל אצלה, לפיו המחזיק באקדח ברישיון מסוכן לעצמו או לציבור הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה עו"ד אלעד שאול מרכז את תחום רישוי כלי יריה במשרד אלעד שאול ושות'.

4
רישוי כלי יריה
מעל 21 — למשוחררים מצה"ל, שירות לאומי או שירות אזרחי
רישוי כלי יריה
תנאי הסף לרישיון נשק ארגוני הם מעודכן ליום 18
רישיון נשק
תחילה ישלח אלייך רישיון נשק זמני, ולאחר 90 יום תקבל את רישיון הנשק הקבוע