Dear friend, accept our sincere condolences: המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלום אורן רווח, יו"ר קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל, ההנהלה והעובדים מנחמים את עופרה שטראוס ומשפחתה על מות אביה
מנהלים המכהנים עד היום במשרות בכירות במשק הישראלי In each material the author and a hyperlink to the primary source are specified

משפחת זוגלובק, עמי וצביה זוגלובק, הנרי ויעל זוגלובק אנדר, אלי זוגלובק, דני זוגלובק ועובדי חברת זוגלובק אבלים ומנחמים את עופרה, עירית, עדי ורעיה שטראוס על פטירת יקירם, תעשיין וחבר מנהריה.

10
מיכאל שטראוס (פילוסוף)
ב-1975, עם פטירתו של אביו, התמנה ליו"ר מחלבות שטראוס
מיכאל שטראוס (איש עסקים)
אם מיכשור ובקרה 1985 בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת שטראוס על פטירת יקירם
איש העסקים מיכאל שטראוס נפטר בגיל 86
בתום שירותו הצבאי עשה קורס טכנאי חלב ב, אחר-כך למד בבית ספר לטכנאי חלב בשווייץ
החברים: זזה ועודד טירה אבלים ומנחמים את עופרה שטראוס, רעיה והמשפחה על פטירת יקירם התעשיין בנוסף, כיהן כדירקטור ובעל-שליטה בחברות פרטיות נוספות כגון שטראוס השקעות, רב-אתגר, נכסי מיכאל שטראוס
פעילותו בתחום זה תרמה תרומה סגולית להתפתחותה ולשגשוגה של המדינה וסייעה לייצור צמיחה בריאה ובת קיימא של המשק והכלכלה בישראל יורם, יוסי, בן וחברת פובליסיס אישראל מנחמים את עפרה, עדי, עירית ומשפחת שטראוס על פטירת יקירם היזם

איש העסקים מיכאל שטראוס הלך היום שבת לעולמו.

30
צוואת המיליארדים של שטראוס נחשפת
התעשיין הוותיק שנפטר באוקטובר הוריש מניות של שטראוס בשווי של כ-750 מיליון שקל לכל אחד משלושת ילדיו
איש העסקים מיכאל שטראוס הלך לעולמו
האחים ג'ו, רפי ואבי נקש ואבי חורמרו מנחמים את משפחת שטראוס על פטירת יקירם, ממייסדי התעשייה בישראל
צוואת מיכאל שטראוס נחשפת: מניות, יאכטות ומזחים בשווי מיליארדי שקלים
החברים בתנועה הקיבוצית מנחמים את רעיה שטראוס בן דרור על מות אחיה, ממניחי היסודות לתעשייה ומאבות תעשיית המזון בישראל