על המתקבלים לשנים מתקדמות יהיה לבנות מערכת שעות בכפוף להשלמות, לדרישות הקדם ולמקומות פנויים ההרשמה פתוחה כעת למעונות בהם נותרו מקומות פנויים בלבד, על בסיס כל הקודם זוכה
מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה ייחשב כמי שוויתר על מקומו הרישום המקוון מיועד לתושבי אותה רשות בלבד

ניתן לבצע רישום באמצעות מח' הרישום ברח' טשרניחובסקי 12 קומת כניסה חדר 20 בימים א-ה 8:30-12:30 יש להגיע עם תעודת זהות.

חינוך יסודי
שכר הלימוד הינו שנתי ומשולם ב-11 תשלומים, כל חודש מראש
חינוך יסודי
חינוך יסודי
גנים מדעיים בקרית חיים מערבית עיריית חיפה פתחה שלושה גנים מדעיים ברחוב בית אלפא 27, הגנים מיועדים לתושבי קריית חיים מערבית בגיל 5
במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו ילדים הרשומים לצהרוני "ניצנים" אינם זכאים להנחה בחוגי המרכזים הקהילתיים
המיזם כולל הקמת נקודות הנצחה במיקומים שפעלו בהם מעברות בנתניה, כאשר נקודות ההנצחה יכללו שילוט ובו סיפור קצר על המעברה שפעלה במקום וסביבו פיתוח שטח הכולל 2-3 ספסלים ורחבה קטנה דמי ההרשמה לא יוחזרו הגשת מועמדות לשנה מתקדמת קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי

העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לגן הילדים.

תהליך הרישום לגני ילדים
פטורים מקורסים אקדמיים קודמים יינתנו, לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית, עם תחילת שנת הלימודים
כיצד נרשמים
התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן
ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עיריית נתניה
כלומר, לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו לאחר 31
שינוי בפרטים אישיים על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, יש להודיע בכתב למדור רישום אל נקודות ההנצחה יובאו מבקרים- תלמידים, חיילים ותיירים ללמוד על סיפור המקום
בחודש יולי יתאפשר הרישום רק בתיאום טלפוני עם מזכירות ביה"ס להלן שישלח לביתכם- נא לעיין במכתב הגשת בקשת העברה לאחר שיבוץ לכיתה א' ניתן להגיש החל מתאריך 22

לרישום יוקצו לפחות 6 ימים ולפחות בשני ימים מתוכם משרדי הרישום יהיו פתוחים גם בשעות אחר הצהרים.

28
הרשמה למעונות היום של ויצו
רישום למאחרים לכיתה א' הורים יקרים, תקופת הרישום לפי חוק לכיתה א' הסתיימה
רישום לגן ילדים (זכות)
התשלום יבוצע ב-10 תשלומים ל-10 חודשים
רישום לגן ילדים (זכות)
ניתן לברר את גובה הסבסוד וסוג המסגרת הלימודית בפניה לאגף החינוך ברשות המקומית