טעמים ערכיים הם תנאי הכרחי למושג הסובלנות, כדי להבדיל מאיפוק מטעמים אחרים, או אדישות או תועלת סובלנות, ב, ב וב, פירושה הסכמה קבוצתית ואישית עם קיומו של האחר, מי שדעותיו והתנהגותו שונים משלנו, והימנעות מפגיעה בו עקב היותו שונה
לא יכול להיות דמוקרטי ומתאפיין בפיקוח חברתי הדוק וציפייה מצד האוכלוסייה לציות למשטר, תוך שימוש לעיתים קרובות באמצעים מדכאים במקרים רבים מבכרת הרשות השופטת את האחרונים

.

29
עקרונות הדמוקרטיה
גיל ההצבעה המינימלי המקובל הוא בדרך כלל 18, אם כי טווח הגילים עשוי לנוע במדינות שונות בין 15 ל-21
דמוקרטיה
גם ב ישנן מדינות הידועות בתדירות בה נערכים בהן משאלי עם בצורות שונות
עקרונות הדמוקרטיה
למעשה הן אינן נחשבות דמוקרטיות כיוון שהממשל בהן אינו נבחר, ולא מתקיימים בהן כל המנגנונים הרגילים של שלטון דמוקרטי, כמו כן חלק מ שנחשבות בסיס למשטר דמוקרטי כגון , , ועוד, מוגבלות במידה רבה במדינות אלה
ירושלים: מכון שפינוזה ומאגנס עמ' 206-211 כלומר, שתהיה לו יכולת לבטא בהתנהגות, בדיבור או במעשה אי-סובלנות, כאשר הוא בוחר במודע לנהוג בסובלנות
דמוקרטיות מול אוטוריטאריות ראו גם — דמוקרטיה היא שיטת ממשל בה לאזרחים היכולת להשפיע על ה במדינתם באמצעות: הצבעה, השתתפות בדיונים או בדרכים ממוסדות אחרות חוסר הסכמה הוא תנאי הכרחי למושג הסובלנות

אולם ניתן למנות מספר עקרונות המשותפים לכל הדמוקרטיות המערביות: , , עקרון הכרעת הרוב, ושמירה על זכויות ה, הגבלת השלטון, ושוויון בפני החוק, , ו, וחילופי שלטון.

1
דמוקרטיה
גם ממיעוטים נמנעה האפשרות להצביע
עקרונות הדמוקרטיה
הכרעת הרוב באה לידי ביטוי בבחירות, בהצבעות בפרלמנט ובממשלה ובפסיקות של בית המשפט
דמוקרטיה
בימי , בהן התמודדה על מעמדה מול הקומוניזם, פיארו רבים מנשיאי ארצות הברית את ערכי הדמוקרטיה, למשל, עם נאומו, , של , בו התבטא "לחירות יש מגרעות רבות והדמוקרטיה שלנו אינה מושלמת, אבל מעולם לא נדרשנו לבנות חומה על מנת למנוע מאזרחינו לברוח"