זמורה ביתן הקרב על החרמון אילן כפיר הר אחד, מוצב אחד ושלושה דגלים מכילים בתוכם את סיפורה של המלחמה שנכפתה על ישראל ביום הכיפורים: המחדל, הלם התבוסה, פני השבויים וצהלות האויב, ומולם נחישות הלוחמים להשיב את הכבוד שנרמס ביטוי בולט ליחס העוין התגלה בסירובם של חברות נא"טו להרשות את נחיתת מטוסי "הרכבת האווירית" האמריקניים לצורך תדלוק
הספר מכיל ניתוחי קרבות של מפקדים שפיקדו על חטיבותיהם במלחמת יום הכיפורים, בקרבות הגנה והתקפה, בלחימת שריון בשריון וביעדים מבוצרים, בשטחי מדבר ובשטיחים הרריים… לצד מערך הנ"מ הושקע גם בשיקום שהובס ב אך בהיקפים נמוכים יותר

קהלני משתף את הקורא בלבטיו ובפחדיו של מפקד ולוחם, הנמצא בטנק מול עשרות טנקים סוריים.

ספרים
ערכים מורחבים — בסופו של דבר חצו שתי אוגדות את התעלה לכיוון מצרים אוגדת אדן ואוגדת סיני, בעוד אוגדת שרון מתקדמת צפונה בשתי גדות התעלה כדי להרחיק המצרים מהגשר
שירים בנושא: מלחמת יום כיפור
בספר, מתאר אמנון את הסבל והעינויים שעבר בחקירות הקשות והאכזריות בכלא הסורי שרב חני זיו ידיעות שלפתי את המוסף מתוך הערימה
מלחמת יום הכיפורים
באמצע המלחמה, ב-12 באוקטובר, התקשה צה"ל להתמודד עם הדיפת הערבים אל מעבר לקווי הפסקת האש, ואף על פי שהסורים כבר נדחקו אל מעבר ל המצרים עוד אחזו בחוזקה בגדה המזרחית של תעלת סואץ ועדיין הסבו אבדות גדולות לצה"ל בציוד ובנפש
לא הוחלט מה יעשה בהם במצב של מלחמה כוללת איך הפכה התקפת נגד דו-אוגדתית מול מיתחם דיביזיוני מצרי, להתקפה של גדוד עדיני לבדו, שנהדפה באבדות קשות? הסיבה העיקרית היא הלחץ הלובי לניתוק היחסים תמורת סיוע כספי גדול
מלבד הסתמכותן של סוריה ומצרים על הסיוע של מדינות ערב, הסתמכו על תמיכת , שהייתה אחת משתי שפעלה להרחבת ההשפעה הסובייטית בתקופת שלטונו של יתרה מכך, אף שלחה בעצמה רכבת אווירית מסיבית ולאחר מכן אף העבירה ציוד דרך הים

שאלות מבחינות בגרות בנושא מלחמת יום כיפורורים שאלה-1 קטע מקור — מלחמת יום הכיפורים קרא את הקטע שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

14
סדרת כתבות על מלחמת יום כיפור
שהוטל ערב מלחמת ששת הימים סיים בדרמטיות מבחינתה של ישראל יחסים אלה
ספרים
מכאן ועד סוף המלחמה הסתגרו ספינות הקרב הסוריות והמצריות בנמליהן
מלחמת יום הכיפורים
המלחמה הייתה גם לזירת עימות כחלק מ, כאשר מדינות ערב נתמכו וחומשו על ידי , בזמן שישראל נתמכה על ידי , ולמוקד מתח בין גושי ככל שהתארכה המלחמה והכף נטתה לטובת ישראל, עד כדי איום סובייטי מוחשי להתערבות צבאית
אפקטים מעולים וסצנות ריאליסטיות ועוצמתית קו העלילה של הפנתרים השחורים מסקרן
מחאה ציבורית גוברת — שהדמות הבולטת בה הייתה , מפקד מעוז בודפשט בזמן המלחמה — והזעזוע שנגרם בעקבות מסקנותיה של ועדת אגרנט, הביאו ל של מאיר מראשות הממשלה ב- מדוע הופתעה מדינת ישראל כאשר החלה המלחמה

מהנדסים ישראלים העריכו שיידרש למצרים זמן רב לפרוץ פתחים בסוללות אלה, זמן שהיה מספיק להזעקת התגבורת מעומק המערך.

9
הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה
חילופי השבויים החלו ארבעה ימים לאחר מכן
ספרים
מצרים וסוריה החלו להתחמש ולהתאמן בהתאם לכוונה זו
כשמלחמת יום כיפור הפכה
כוחות סורים, שצורפו ליחידות הדרג הראשון, נועדו לסייע להם לפגוע בשריון הישראלי וליצור מתחמי הגנה בתוך השטח שייכבש