השיח בשילוב עוסק בעיקר בהתבוננות על צורכי התלמיד והתאמתו לסביבה, ואילו השיח בהכלה עוסק בעיקר בהתבוננות על הסביבה והתאמתה לתלמיד
הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך ראשון במעלה הכלה והשתלבות של תלמידים שוני צרכים מעשירות את יכולתם של עובדי ההוראה להתמודד עם האתגרים הערכיים והמקצועיים החשובים הניצבים בפניהם

מסוגלות עובדי ההוראה להתמודד עם האתגרים הערכיים והמקצועיים החשובים הניצבים בפניהם היא יעד מרכזי למערכת.

24
מתיא צפת
לצד זה יש להטמיע את ההכרה כי מענים שונים לתלמידים שונים מעניקים ערך מוסף לכל כיתה ומקדמים את כולה
מתיא צפת
הטמעת מדיניות המתי"א בתרבות הבית ספרית מתוך התפיסה ההומניסטית המכירה בזכותו של האדם להיות שונה ומחויבות החברה לספק תנאים לשילוב החריג בתוכה
הכלה והשתלבות
אתגרים אלו הם גם הזדמנות להתנסויות מקצועיות ורגשיות עשירות ומעשירות
הכלה - מענה לכלל תלמידי הכיתה כיתה הטרוגנית , כולל תלמידים זכאֵי שירותי חינוך מיוחדים, מבלי לצבוע את הצורך שלהם כייחודי, אלא כחלק אינטגרלי מכלל המענים הניתנים לכלל התלמידים אנו מקווים שתמצאו בפורטל מענה לאתגרים ולצרכים מקצועיים, ואנו מזמינים אתכם לשלוח תכנים להעשרתו
מכאן שאי אפשר למלא מקומו שיח על שילוב מתמקד בצרכיו של התלמיד המתקשה בתוך מסגרות החינוך הרגיל ועל המענים שלהם הוא זקוק לשם כך

חברה המכילה את כל פרטיה מעמיקה את התובנה של גיוון ושל העושר הטמון בו.

הכלה והשתלבות
כל אדם שונה מרעהו, כל אחד ניחן ביכולות ולו צרכים, משאלות ומאוויים
הכלה והשתלבות
העיקרון המנחה את מתי"א צפת הוא: במציאת דרכים, אמצעים ומשאבים תוך פריסת "רשת ארגונית" שתוביל לשיתוף פעולה בין המערכות השונות לטובת שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים
מאגר חומרי הוראה לגני ילדים
כל פרט בחברה יכול לתרום את חלקו ליצירת תמונה שלמה של חברה, ומכל אחד אפשר ללמוד
פורטל זה נועד להנגיש לכל השותפים את המידע ואת הכלים העומדים לרשותם באמצעות חומרים עיוניים, חומרי הוראה ולמידה, כלים, סדנאות ועוד המחויבות להכלתם ולהשתלבותם של תלמידים היא אתגר חשוב לצוותי ההוראה
המרקם האנושי המגוון של כלל התלמידים, יכולותיהם וצורכיהם, מעשירים את המסגרת החינוכית יש בו משהו עצמי, ייחודי, משהו ייחודי שאין כמותו אצל אחרים

בבואנו לדון בסוגיית ההכלה וההשתלבות אנו מתייחסים לארבע 'זירות פעולה' מרכזיות במוסד החינוכי: הכלה פדגוגית, הכלה רגשית-חברתית, הכלה ארגונית והכלה סביבתית.

7
הכלה והשתלבות
מחויבות זו כרוכה בתפיסת עומק תודעתית ובהשקפה שלפיה כל תלמיד זכאי ללמוד בקרב קהילתו הקרובה ולחוות בה חיים משותפים לאורך כל שעות היום, במוסדות החינוך, בשעות הפנאי ובמבחר מסגרות שמחוץ למוסדות החינוך
הכלה והשתלבות
החלוקה לזירות השונות אינה דיכוטומית אלא מאפשרת התבוננות מעמיקה והוליסטית הרואה במוסד החינוכי אורגניזם אחד שלו מגוון צרכים ומגמות
הכלה והשתלבות
סדרת המענים מאפשרת לכל תלמיד להתקדם ולממש את יכולותיו, למצוא עניין, להרחיב את כישוריו החברתיים ולהעשיר את עולמו הרגשי