חיות באות מ מחפש רשימה של חיות באות מ ניווט בקרב החוקרים קיימת מחלוקת בדבר דרך ביטויה של האות צ' העברית המקורית, בין אלו הקובעים כי במקור בוטאה כדרך יהודי ארצות האסלאם, וכי הביטוי הנוכחי כיום מקורו בהשפעה של שפות אירופיות, לבין הקובעים כי הביטוי המקורי היה כפי המקובל כיום
בכתב הפיניקי העתיק נראתה כאות Z, ובספר תולדות המלחמה בארצות המקרא של הוקדש פרק למציאת כלי מלחמה עתיק בעל צורה זו הוא ייצוגה של צ' ב

ספרון קריאה באנגלית, זחל, רמת קריאה מתחילים, מילים שמתחילות באות ז מילים שמתחילות עם האות ז.

29
צ
ליחצו כאן לאותיות ל ת
ז
זו האות הנדירה ביותר בשימוש מבין האותיות ללא
צ
ז' הוא הקיצור של ה "זכר"
בפעלים שהאות הראשונה שלהם היא ז' חל ב
בנוסף מתרחשת הגורמת להחלפת האות ת' באות ט', לדוגמה: הצטער, הצטרף ב ערכה של צ' הוא 90

פועל בעבר הִלְבַּשְתֶּן — בודקים בנסתר עבר הִלְבִּיש.

27
ח
דף עבודה מה מתחיל באות א כ
צ
הגייתה הלועית נשמרה בישראל רק בפי בני עדות המזרח, ובפרט בפי יוצאי
מילים שמתחילות באות ז
בפעלים שהאות הראשונה שלהם היא צ' חל, כמו באותיות: 'ז', 'ס' ו'ש', ב