בין השינויים העיקריים ברפורמה, הורחב מספר המניות הנכללות בכל מדד והופחתה תקרת המשקל של מניה במדד בעולם דיגיטלי, ההצדקה לעמלה זו ברורה פחות, מרבית חברי הבורסה שאינם בנקים אינם גובים אותה מלקוחותיהם ואף הבנקים נוטים לוותר עליה עבור חלק מלקוחותיהם
בדיקה אחרונה ב-26 באוגוסט 2017 נוסף על זאת, גובים הבנקים הישראליים מגוון עמלות שונות הקשורות לפעולות מול הבורסה, כגון דמי הפצה לקרנות נאמנות ו" דמי משמרת" שהיא עמלה ארכאית אשר מעטים מבתי ההשקעות ממשיכים לגבות

בין הוגי הרעיון היו בנקאים עולי גרמניה כ ואחיו ליאו.

27
הראל השקעות
מאגר תמר מכיל גם מניות קטנות יותר וכן מניות עם החזקות ציבור נמוכות
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בדירוג A- ומעלה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח, תוך סייגים על מספר סדרות פר מנפיק
האם השינוי בשדרה הניהולית של הראל עלול לאיים עליה?
גינת — שעובד בהראל יותר מ—17 שנה — הקים את פעילות הפנסיה בחברה, ותרם רבות להפיכת הראל לחברת הביטוח השנייה בגודלה מבחינת שווי שוק
בימי הפעילות, מתבצע המסחר בין השעות 9:25 בבוקר ובנגזרים — החל מ-09:45 ל-17:25 ובנגזרים 17:35 אחר הצהריים החל מה- , המסחר בימי א' מסתיים במועד אקראי בין השעה 15:49 לבין השעה 15:50 מגיעה על רקע כוונת הראל לבצע שינוי ארגוני
פלטפורמת TASE UP נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב והחברות הרשומות בה נשארות פרטיות — אינן מבצעות IPO, אינן מחויבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ואינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר על מנת להיסחר בבורסה נדרשת חברה לעמוד בקריטריונים מסוימים הן בעת ההנפקה, והן בתקופת המסחר, קריטריונים אלה מעוגנים בתקנון הבורסה ובהנחיות הזמניות

הבניין משתרע על שטח של 22.

28
הראל השקעות
בחודש נובמבר 2014 פרסמה הצעה לשינוי מבנה הבורסה , לרבות הפיכתה לחברה למטרות רווח, מתוך מטרה לשפר את שקיפות פעולתה, את יעילותה, את הסחירות ואת שיתופי הפעולה עם בורסות אחרות בעולם
האם השינוי בשדרה הניהולית של הראל עלול לאיים עליה?
היעדר היציבות במגדל הוא בין הגורמים לכך ששווי השוק שלה נמוך ב-33% מזה של הראל
מניית הראל השקעות
הקרן משקיעה את הכספים על פי הצמדה למדד פיננסי כלשהו, קבוע מראש, ללא שיקול דעת של הנהלת הקרן