שלב שני: האם על-פי משמעות הדברים על-פי "האדם הסביר", אלה מהווים "לשון הרע", על-פי סעיף 1 לחוק, והאם מתקיים "פרסום" על-פי מבחני סעיף 2 לחוק עשיית שימוש בתיאורים פוגעניים במיוחד יצדיקו החמרה בפסיקת הפיצויים
S לנציגת באטיו להלן: " הפרסומים"

יש לשלוף את פרשנותו הסבירה, ולברר האם מדובר בביטוי הגורם להשפלת אדם פלוני בעיני האדם הסביר" עניין הרציקוביץ, פסקאות 9 ו- 13.

25
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
ואולם הנתבע לא היה מעוניין לקבל את ההצעה והעדיף ללכת בדרכו" עמ' 6 לפסק-הדין
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
שהרי, טענת הנתבע בדבר אי התאמה נדחתה; באשר לטענה לאיחור באספקה, בית-המשפט דחה את הטענה לנזק כתוצאה מכך ואמר: "יוצא אפוא כי הארונות הותקנו בדירה לכל הפחות כ- 12 יום בטרם נכנסה המשפחה להתגורר בדירה, כך שלא נגרם נזק ממשי" עמ' 7 לפסק הדין ; בנוגע לארון הפגום נקבע כי היה ריקבון במגירה מושא התביעה, אולם בית-המשפט דחה את הטענה כי בארון נמצאו טרמיטים, כטענת הנתבע, וזאת לאור חוות-דעת של מומחה בית-משפט
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
בעניין זה העיד מר טייכמן, וסיפר שנציגי הקבלן פנו אליו ושאלו אותו "מה קרה? עתה אתייחס לכל הודעה והודעה, כדלקמן: הודעה ראשו נה - ביום 12
הנתבע טען במסגרת התביעה הקטנה, כי סופקו ארונות שונים מאלה שהוזמנו, שסופק ארון בריקבון קשה המכיל טרמיטים, ושהארונות סופקו באיחור לא שוכנעתי כי עומדות בפני הנתבע טענות ההגנה
הגם, שבשרטוט ובמפרט טכני, למשל נספח ה' לתצהיר הנתבע , בתחתית המסמך רשום: "קבוצת רהיטי דורון עיצובים בע"מ" כך, שהפרסום הגיע לרבים אחרים, זולת הנפגע

הגם, ההודעות שנשלחו לגב' פרח נשלחו ישירות אליה, ואין מדובר כלל ב"פרסום", כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע.

Calaméo
בקביעת הפיצוי הראוי, באה לידי ביטוי אופי הפגיעה, ונסיבותיה, ומעמדם של הפוגע והנפגע
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
בית-המשפט לא חסך דברו לאחר ששמע את העדויות, ועיין בראיות שהוצגו בפניו, ואמר: "מהאמור מתקבל הרושם, כי לא היו בפי התובע כל תלונות לאחר ההתקנה, ועד ליום 4
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך
אולם, בסיכומי ב"כ הנתבע חזרו בהם באי-כוחם בעניין זה סוכם, בין היתר, שאחד התנאים לקבלת החזקה בדירה הוא - שבמעמד מסירת החזקה בדירה יהיו מותקנים בדירה ארונות אמבט סטנדרטיים - האחד, בחדר האמבט של ההורים, להלן: "ארון ההורים" , השני בחדר האמבט של הילדים להלן: "ארון הילדים"
יוצא אפוא, שהחוק מכיר גם בתאגיד כמי שעלול להיות נפגע מחמת פרסום לשון הרע מר אלהרר במסגרת ההליך שנקט בתביעה הקטנה תבע את רהיטי דורון, כך שראה בבאטיו וברהיטי דורון, כאחד

כמו כן, התובעת זימנה לעדות את מר אלברט סויסה שריסס בדירה להלן: "מר סוויסה" , אולם זה בחר שלא להתייצב, והתובעת ויתרה על זימונו באמצעות צו הבאה.

5
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
בהתאם להסכם בין הנתבע לבין הקבלן, סוכם כי הקבלן הוא זה שמתקשר עם הספקים להספקת המוצרים שיותקנו בדירה, והשאיר בידי הרוכשים את האפשרות לשדרג את המוצרים מול הספקים ברשימה בלבד
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
שהרי המדובר בחברה שעוסקת ברהיטים למעלה מ- 69 שנים, ובנתה את המוניטין שלה במשך שנים
זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021
הדירה שנרכשה הייתה הדירה לדוגמא בפרויקט מושא התביעה להלן: "הדירה"