רק לבנות משוואה, לא ניתן לפתור ולכן הסדרה היא סדרה הנדסית
לתרגילים 1,3,4,5 יש גם פתרון וידאו תרגיל 7 סכום 8 אברים בסדרה חשבונית החל באיבר מסוים הוא 208

ולכן הסדרה היא סדרה הנדסית.

17
נוסחת נסיגה
הנוסחה הכללית של סכום סדרה חשבונית היא: 8 המקומות האחרונים מתחילים במקום השביעי
טור (מתמטיקה)
קרא את הפתרון שוב, הפכתי אותו לברור יותר
טור (מתמטיקה)
האיבר הראשון הוא a 1 + 4
מצאו את האיבר במקום ה 30 בחלק זה ניתן רק דוגמה לבניית משוואה
משפט 4 סכום 12 איברים בסדרה חשבונית הוא 100 תרגילים 2-5 עושים שימוש בנוסחת האיבר הכללי

על פי נוסחת האיבר הכללי.

28
סדרה הנדסית
חישוב סכום מקומות אחרונים של סדרה חשבונית הסבר כיצד לחשב ניתן למצוא בקישור או בסרטון שלמטה
סכום סדרה חשבונית
תרגיל 11 מציאת איבר בסדרה בעזרת הסכום בסדרה חשבונית 30 איברים
סכום סדרה הנדסית
דוגמה בסדרה חשבונית יש 20 איברים, סכום 9 המקומות האחרונים 140
שלב 1: מציאת המיקום והערך של האיבר הראשון בסדרה החדשה בסדרה של סכום 8 האיברים מצאו את האיבר הראשון של הסדרה המקורית
האם אנחנו מזהים בשאלה למה שווים a 1, d, s n, n במקרה זה האיבר הראשון הוא a 1q והמנה היא q²

נציב את הנתונים בנוסחת הסכום של סדרה חשבונית.

20
סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת
ולכן הסדרה היא סדרה הנדסית
הוכחת סדרה הנדסית
לכן נוסחת הסכום למקומות האי זוגיים היא: סכום סדרת המקומות הזוגיים: סדרת המקומות הזוגיים היא: a 2, a 4, a 6…
סכום סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת
חשבו את מנת הסדרה ואת האיבר הראשון