לאחר שהיא מגשימה מטרות אלו, היא הולכת לעולמה כצדיקה בגיל 104 ב-11 ביולי 1927 נפגעה דירתו של עגנון בירושלים ב, והוא ומשפחתו עברו לדירה שכורה בשכונת תלפיות שבדרום העיר
בתקופת המלכים: ×—× ×”, רצפה בת איה, מיכל, אשתו של ×™×•× ×”, חולדה ×”× ×‘×™××” במאי 1925 הגיע שלמה זלמן שוקן לביקור בארץ ישראל, ועגנון העלה בפניו את רצונו להוציא לאור אוסף של

לייסודה של שכונת תלפיות הקדיש עגנון גם את פרקים יט-כג בסיפורו "".

12
פתור
בצדו השני של השטר מוצג ציור של ירושלים, רשימה של כל ספריו, וברקע - אותיות שעפות באוויר, כזכר לשרֵפה בגרמניה בשנת , כעין גווילים שרופים של כתביו שאותיותיהם עולות השמימה בעת השרפה
עגנון
השניים החליטו להינשא, חרף התנגדותו של אביה, הבנקאי גאורג מרכס, שלא שש לרעיון שבתו תינשא ל שפרנסתו על הכתיבה
תהלה (נובלה)
הילד חולה ותשוש מכדי לבוא אליו
תפריט הנושאים נמצא בצדו הימני של הבלוג אי ממשותם של הנישואים האלו מתחדדת מתוך ההקבלה בינם לבין נישואיהם היציבים של שטיינר ואשתו
ביתו של עגנון חרב פעמים אחדות

הלגלגנות על יוסף נעלמת לגמרי כשהוא נמצא בחרדה ויוצא לקרוא קריאת "שמע" בחוץ.

20
שמואל יוסף עגנון
הילד נרדם בשלווה על כתפי המספר
תהלה (נובלה)
בתה שולמית הייתה רעייתו של גרשום שוקן, מו"ל עיתון "הארץ", בין × ×›×“×™×”: עמוס שוקן, מו"ל עיתון "הארץ"
הטקסטים והציטוטים
סיפוריו עוסקים בתחומי חיים שונים
למספר אין משפחה ולילד, למרות שיש משפחה, הורים ואף סבתא, הוא זרוק לבדו למשך כל שעות היום ונתון בבדידותו המעיקה הוריו שעוסקים בענייניהם אינם פנויים לתת לא תשומת לב ואהבה
עזיבת הדירה הרועשת המספר מעוניין לעזוב את הדירה הרועשת ולהיפטר מנוכחות הילד החולה והמזוהם אשר הדביק אותו בדלקת עיניים סיפורים אלה היו שונים באופיים מסיפוריו הקודמים של עגנון, ויש שהשוו אותם לסיפוריו של

הוא מבין את מהות החיים.

29
פתור
הבית ריקני וקריר תרתי משמע
מדירה לדירה / עגנון
משער ששינוי זה באוכלוסייה אירע בעקבות
סיפור מאת עגנון
למרות זאת, לא פסק עגנון מלומר כי סיפורים אלו הם האישיים ביותר בכתביו והם לא הושפעו מאף אדם אחר, כולל קפקא : מעשה פעם אחת פשפשתי בכתבי