אבל רציתי לוודא שאף אחד לא ידע מה עשיתי ולכן שאלתי את האם מה היו השטרות המדויקים, על מנת שהיא תאמין שהכסף הוא הכסף שלה חושך — אלו מעשיהם של רשעים
וע"כ הזהיר שלמה המלך ע"ה כי לחקור כבוד הצדיקים והספור בשבחם ומעלתם כבוד הוא אצל המשבח, והזריז בדבר הרי זה משובח, ורבוי החקירה בכבודם טוב מאכילת הדבש ספרים רבים יצאו לאור על תולדות גדולי ישראל לדורותיהם

ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך , ועדיין חסר בו תוכן מהותי.

19
סיפורי מעשיות מצדיקים
איך הוא יכל להתנהג בצורה כל כך אנוכית"? ציפיתי ממנו להתנהג באופן מופתי
הנדוניה של רבי זושא » סיפורים
הרמב"ם בפרק ה משמונה פרקים כותב: "וכל מה שבא במקרא בגנות האנשים בעלי החסרונות וגינוי זכרם, ושבח הטובים והגדלתם, אמנם הכוונה בו מה שזכרתי לך, כדי שילכו בני אדם בדרך אלו, ויתרחקו מדרך ההם
הנדוניה של רבי זושא » סיפורים
אולם למרבה ההפתעה הוא הודיע, "אני מעוניין לקחת %30 עמלה, שכר טרחה, מהנדוניה
מספר חודשים לאחר מכן, רב העיירה ביקר את הרבי של רבי זושא, המגיד ממזריטש, וסיפר לו את אשר אירע תקציר: סיפורי מעשיות מצדיקים מטהרים את המחשבה ומסוגלים ביותר להציל מצרות
כשהגעתי לעיירה הזו, ושמעתי את הסיפור העצוב הזה של הנדוניה האבודה, החלטתי שמכיוון שהחתונה של בתי היא רק בעוד מספר שבועות, והחתונה הזו מתקיימת ממש עכשיו, הדבר הנכון לעשות הוא לקחת את הכסף שאספתי ולתת אותו למשפחה לדוגמא: "על ידי ספורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חשך וצרות מן העולם" ערך בגדים ב

הוא פנה אליה ואמר, "שמעתי שאיבדת את הנדוניה של בתך.

10
סיפורי מעשיות מצדיקים
הוא הלך בין ההמון ומצא את אם הכלה
Tiferes Judaica
אודות אחינו ארגון ''אחינו'' הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות
סיפורי צדיקים
הוא חזר כעבור חצי שעה ואמר, "מצאתי את כספך"
ספרים וסיפורים והנה בשנים האחרונות ישנה ישנה התעוררות אדירה בנושא הזה וכל הזמן מדפיסים ויוצאים לאור עוד ועוד ספרים, ועל כל ראש ישיבה ורב מוציאים ספר סיפורים מימי חייו הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה
נהגו ישראל לעסוק בסיפורי צדיקים ובכן, כמו שאתם יכולים לדמיין הדבר יצר מהומה, וכל המשפחה החלה להכות אותו, חטפה את הכסף מידו, והשליכה אותו מהעיירה כפושע

הבנתי שאם אתן לאגו שלי לגדול, הפעולות שלי יהפכו כמעט חסרות חשיבות.

16
סיפורי צדיקים
דהיינו שיכול להבדיל בין אור לחושך, כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהיינו מעשיות של רשעים שגם להם אירע כיוצא בזה, כגון שמצינו שפינחס עשה דבר גדול שפרח באויר, וכנגד זה יש מעשה של רשע שגם בלעם פרח באויר, וכן כיוצא בזה, כי הרע לעומת הטוב
הנדוניה של רבי זושא » סיפורים
ליקו"מ רל"ד שפירש האדמו"ר "הצמח צדק" מחב"ד התמים ח' "אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, וכולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר"-יש צורך לספר ספורי חסידות, ובסיפור זה יוצאים ממצרים"
סיפורי צדיקים
הלכתי חזרה לאכסניה בה שהיתי, לקחתי את הנדוניה של ביתי והלכתי לחלפן להמיר את הכסף לשטרות שתיארה לי האם