פ יכולים להצטרף לשירות "בנקאות ביתית" ברמה 1 בלבד את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לפקס 02-5005300 ולאחר מס' ימים תשוייך לבנקאות ביתית - רמה 4
תהליך ההצטרפות לשירות קצר ופשוט: - לקוח בעל חשבון פרטי לחץ - לקוח בעל חשבון עסקי לחץ העברת כספים מחשבון לחשבון : במסגרת הבנקאות הביתית — רמה 4 ביצוע פעולות בנק הדואר מאפשר לבצע העברות מחשבונך לצד ג'

כל שעליך לעשות הוא להצטרף לשירות "הבנקאות הביתית" רמה 4 בסניפי הדואר או באמצעות הטופס המצורף.

19
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
דוגמת החתימה המופיעה על טופסי הבקשה חייבת להיות זהה לזו המופיעה בטופס פתיחת החשבון שלך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
במסגרת מאמצינו לשפר את השירות ללקוחותינו אנו שמחים להודיעכם על הפעלת אתר בנקאות חדש המאפשר קבלת מידע עדכני על חשבונך באמצעות האינטרנט
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
יש להגיש את הבקשה לביצוע ההעברה באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בהמצורף את הטופס המלא והחתום יש לשלוח בפקס למספר: 02-5005300 בכל פעם שברצונך לבצע העברה מחשבונך לחשבון אחר
גרסה זאת הינה הראשונה בתהליך של התחדשות ובעתיד הקרוב יתאפשר ביצוע פעולות בחשבונך על פי הרשאותיך מתן השירות מותנה בחתימה על הסכם פתיחת חשבון לאחר דצמבר 2014
בעלי חשבון עסקי בעלי ח

.

14
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך

.

קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך