מקור החיוב להודות על הרעה מקורו בדברי המשנה ברכות ט, ה : "חַיָּב אָדָם לְבָרֵךְ עַל הָרָעָה כְּשֵׁם שֶׁהוּא מְבָרֵךְ עַל הַטּוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר דברים ו וְאָהַבְתָּ אֵת יְיָ אֱלֹקֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ תאמרו הסגולה השלימה והכי טובה לנשים — — להתחיל את השבוע בשמחה עומדים לפני מבחן חשוב? מעלתה מעלות רוחניות התבוננות בטובות הבורא באופן תמידי והכרה בחסדיו מזכה את האדם בקרבת ה' אמתית ובדבקות בו בכל עת
יהיה שמח ביסורין כשבאין עליו, ואם אינו יכול לסובלן — מכל מקום לאחר שיעברו ישמח בהם וישתוק כלומר כל יצירת השמיים וצבאם, הארץ ומלואה נבראו למטרה האחת שהאדם יכיר בטובות הקב"ה עמו ויודה לו

רש"י מפרש "בלבב שלם", ר"ל שאין הכוונה שהאדם שמח באותו האופן כפי ששמח על הטובה.

הודאה לבורא
פרשתי ידי כל היום נפשי כארץ עייפה לך סלה
תפילת הודיה לנשים שרצוי שיגידו בכל יום
תמתיקו אותם על ידי אמירת
תפילת הודיה לבורא עולם
בעל באר שבכל ברכה טמון כוח להמשיך על האדם שפע, כי על ידי שמכיר האדם שהכול חסד מהבורא, הוא ממשיך על עצמו חסדים, וכך לשונו: " מתוך התעוררות נפשו בשבח השם ובטובו זוכה ומתברכת ארצו"
ותודה לך מלך מלכי המלכים גם על כל הדברים שאין לי תודה בשנת תשע"ה הוא אסף 190 סיפורי הישועה ששלחו לו אנשים שנושעו בזכות ההודיה על היסורים, ופרסמם בספר
מצווה גדולה,לומר בכוונה ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות,כמו פרקי תהלים פותחת שערים ההודאה לה' בכוחה לפתוח שערי שמים לקבלת שפע וברכה, אפילו יותר מתחנונים שאדם נושא לה' כדי להשיג את מבוקשו

אֵין לָנוּ מֶלֶךְ אֶלָּא אַתָּה.

26
תפילת הודיה להשם, פשוט להגיד תודה לבורא עולם!
תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושמת
תפילת תודה לבורא עולם
חלומות מדברים אלינו אל תתעלמו — מרגישים שנדבקו בכם רוחות רעות? בורא עולם,אילו פינו,של כל הנבראים 1 שבראת 2 ,ושתברא 3 ,ושלא תברא 4 ,מלא ברכות כגודלך 5 ,זה עדיין לא יספיק להודות לך ולברך אותך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת: ובורא עולם,אילו פינו,של כל הנבראים שבראת,ושתברא,ושלא תברא,מלא שירה כגודלך,ולשוננו רינה כגודלך,ושפתותינו שבח כגודלך,עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת: ובורא עולם,קדוש אתה כגודלך,וטהור אתה כגודלך,וברוך אתה כגודלך,ומהולל אתה כגודלך,ומשובח אתה כגודלך,ומפואר אתה כגודלך,וטוב אתה כגודלך,וחסיד אתה כגודלך: וברוך,אתה בורא עולם,ושמך 6 הגדול והקדוש,תמיד,ביותר מכל הברכות,וביותר מכל התשבחות,ונחמות,והילולים,ופארים,והודאות,ושירות,וזמירות,ורינות,ותהילות,שנכתבו ושנאמרו,ושיכתבו ושיאמרו,ושלא יכתבו ושלא יאמרו 7 ,לעולמי עולמים,לנצח נצחים,לעד, ובורא עולם,ברוך אתה,תמיד,בברכות האלו כגודלך,וגם אם לא נברך אותך בברכות האלו,אתה ברוך בהם תמיד,ואתה ברוך בהם יותר ממספר כל הנבראים שבראת,ושתברא,ושלא תברא,לעולמי עולמים,לנצח נצחים,לעד: 1-חלק מהנבראים הם,מלאכים,שרפים,אופנים,חיות הקודש,שמש,ירח,כוכבים,רוחות,בני אדם,חיות,צמחים,כל גרגיר אבק-בריה בפני עצמה היא,כל גרגיר חול-בריה בפני עצמה היא,כל טיפת גשם-בריה בפני עצמה היא,וכו'
תפילת הודיה להשם, פשוט להגיד תודה לבורא עולם!
הרמב"ם מסביר , שמשמעות הפסוק "ואהבת את ה' אלקיך וגו' ובכל מאדך" היא שתאהב אותו אהבה גדולה מאד
ואזכה לשפוך שיחי ותפלתי ותחנתי ובקשתי לפניך בכל יום ויום על כל מה שעובר עלי הן בימים טובים הן בימים של חושך ורעה לאחר מכן פותח בסדרה של - ברכות הודיה על כל דבר טוב שיש לנו
כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם,אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע,אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן,כשחוטאים לו בני האדם,הוא נותן להם חיים,ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו,בשעה שעושים נגד רצונו,ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים,עד שמגיע העונש תודה שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל תודה על הכול

רק תדבר את אשר בלבך בשפה שלך במילים שלך כדבר איש אל רעהו כמו חבר טוב, הזהרה או הערה : בהתבודדות ושיחה אל השם יש להשתמש בלשון נקיה בדרך כבוד ולא בלשון רחובי! אך אל אלוהים דומיה נפשי, ממנו ישועתי.

12
תפילת הודיה להשם, פשוט להגיד תודה לבורא עולם!
אליך נשאתי את עיני, היושבי בשמים
תפילת הודיה להשם, פשוט להגיד תודה לבורא עולם!
בתפילת תקנו חז"ל - לפי שהוא מן הנמנע שהאדם ישבח ויודה לבורא יתברך מבוקר ועד ערב לכן תקנו חז"ל את ברכת ההודאה בתפילת ערב בוקר וצהרים, שבה כוללים כל הטובות שעושה עמנו הקב"ה
תפילה לאלוהים
אתם חייבים לקרוא את המדריך השלם