מאחר שמחיר מניה משקף את כל הידוע, אזי שינוי במחירה בזמן הקצר יחול רק כתוצאה ממידע חדש המים נמצאו מתחת לשכבת המלח ובגלל שהם בעלי גבוה משכבות המלח שכבת המלח כלואה לרוב בין שכבות של הם יכולים לזרום כלפי מעלה לשכבת המלח
מצד שני נסו לכמת את גודל האובדן במקרה שבו נותנים לנזילות כאילו לזרום עד שמופיעים מים בחצר הבית במקרה הטוב או שנפער בולען במקרה הרע בחצר אז כמובן שלא שמחתי לקבל את ההודעה אבל הופתעתי להיווכח שרשות המים מקיימת מערך של אחזקה חזויה ומעדכנת את הלקוח בחריגה בפעילות המערכת

משמעות המכפיל היא שבתוך כמה שנים יצטבר הרווח הנקי למחיר הכולל של מניות החברה או שבתוך כמה שנים יחזיר רוכש המניה את השקעתו בחברה בקצב הצמיחה הקבוע של החברה.

4
של עולם האחזקה
הבורסה ההנהלה נוקטת בפעולה זו אם אירע אירוע מהותי או אם חברה פרסמה הודעה המצדיקה לשקול מחדש את פקודות המסחר שניתנו
שוק ההון: מילון מונחים
אלה איגרות חוב מסוג סטרייט, כלומר אינן ניתנות להמרה למניות
מה המיוחד במכתש רמון?
ירידת המפלס גורמת לזרימת מי תהום מתוקים לאזור, ואלה ממיסים את שכבת המלח התת-קרקעית
חברות משיגות חלק מהמזומנים הנדרשים לרכישת רכוש לא שוטף ממכירות של נכסים לא שוטפים קיימים חברות נכללות במדדי MSCI לפי אותו חלק משווי השוק שלהן שמוגדר כהון צף ונפרע
רווח גולמי - ההפרש בין עלות המכירות וההכנסות ממכירות

חלק ההר הגבוה ביותר, הבולט כאי מעל פני הים, נחשף לאיתני הטבע הגורמים לבליה ולשחיקה בשכבות הגיר הקשה וכך נחשפת אבן החול הרכה.

26
של עולם האחזקה
הדוח כולל הבחנה בשלושה סוגי פעילות: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, תזרים מזומנים מפעילות השקעה, תזרים מזומנים מפעילות מימון
שוק ההון: מילון מונחים
לכן שכבת החרסית המצויה מעל שכבת המלח ומתחת למפלס מי התהום היא בוצית וגמישה מאוד
בולען
בולענים רבים מסוג גדול זה נמצאים בסין, לדוגמה ב
מאחר שמתחת לכל צדו הישראלי של האגם ישנה שכבת מלח, סכנת הבולענים מורגשת בעיקר שם הכנת הדוחות והדפסתם כרוכות בעלות גבוהה
מגמה זו נמשכת בדרך כלל שלושה חודשים באמצעות ריכוז ההון של משתתפים רבים מצליחה הקרן להגיע לפיזור רב של השקעותיה מתוך ניצול האמצעים העומדים לרשותה המאפשרים לה ליישם את הפיזור בעלות נמוכה יחסית

הבולענים מתפתחים מעל לשכבות מלח כשברוב אתרי הבולענים שבהם בוצעו נמצאה שכבת מלח בעובי של מספר מטרים לפחות בעומק של עשרות מטרים.

11
Morfix Dictionary
יקר מאוד ודורש השקעה בתשתית במערכות ובידע, אבל לעיתים המחיר במקרה של תקלה כה גבוה עד שהחזר ההשקעה מגיע מהר מאוד
שוק ההון: מילון מונחים
בולענים כגון אלו שנפערו בקריית ים יכולים להיגרם בכל מקום בארץ, עקב צירופם של כמה גורמים
חסימת דרך הבולען בקריית ים
עקב ערנות הנהגים נמנעה פגיעה בנפש