למשל, בשרטוט המצורף AD הוא אנך אמצעי לקטע BC רק גובה אחד עובר בין הנקודות O ו D
יש רק ישר אחד כזה והוא OD האם OD הוא אנך אמצעי? עד עכשיו הקטעים שלמדנו במשולש, תיכון, גובה, חוצה זווית, כולם יצאו מקודקוד המשולש

שהישר AD הוא אנך אמצעי לקטע BC.

17
אנך אמצעי
אם נתונה לנו נקודת מפגש של שני אנכים אמצעים
אנך אמצעי
הנקודה D מחלקת את הצלע AB כך: הקטעים CD ו - AE נחתכים בנקודה F
אנך אמצעי
בטאו באמצעות n את היחס בו מחלקת הנקודה F את הקטעים AE ו- CD
לעומת זאת שאר הגבהים במשולש אינם תיכונים
וידוע לנו ישר שלישי העובר דרך נקודת במפגש וישר זה הוא תיכון או גובה לצלע השלישית לעומת זאת אנך אמצעי ברוב המקרים לא מתחיל בקודקוד המשולש

וידוע כי OD הוא גובה לצלע BC.

14
נקודת מפגש התיכונים וחותכים אחרים
לכן הגובה לבסיס הוא אנך אמצעי לבסיס
אנך אמצעי
כי בין שתי נקודות עובר רק ישר אחד
נקודת מפגש התיכונים וחותכים אחרים
נתון כי OF, OE הם אנכים אמצעים
לכן לא ניתן להעביר ישר אחר דרך הנקודה O שיהיה מאונך ל BC המשפט הראשון "כל נקודה הנמצאת על אנך אמצעי נמצאת במרחקים שווים בקצוות הקטע"
נקודת מפגש האנכים האמצעים במשולש שווה שוקיים נמצאת על הגובה לבסיס במשולש ישר זווית ב נקודות מפגש האנכים האמצעים נמצאת במרכז היתר מיקום נקודת מפגש האנכים האמצעים במשולשים שונים במשולש שווה צלעות התכונה של היא שהגבהים והתיכונים מתלכדים

הסבר של התשובה בעזרת השרטוט.

23
אנך אמצעי
משפט זה אומר שאם ידוע לנו 1
נקודת מפגש התיכונים וחותכים אחרים
משפט זה אומר שאם ידוע לנו 1
אנך אמצעי
בניגוד לישרים אחרים שלמדנו עד עכשיו כמו תיכון, גובה וחוצה זווית אנך אמצעי לא צריך לצאת מקודקוד המשולש