לאחר הרישום תקבלו גישה בלעדית למאגר המכרזים הממשלתיים הגדול בישראל מפת מדידה המוגשת במסגרת בקשה למידע להיתר
במהלך הדיון אמרו נציגי המשטרה כי "חומר הראיות מלמד כי על מנת לקדם את מטרותיה של רשת החינוך טומשין נקטו החשודים כולם איש איש על פי חלקו בהתנהגות פסולה המקפלת בתוכה אלמנטים של שוחד בכסף ובשווה כסף ובדרכים נוספות מידי חודש מצטרפים למשפחת באר-יעקב תושבים חדשים

על-פי כתב האישום המתוקן, המועצה המקומית ביקשה לקדם הקמת מבנה עבור מועדון לבני העדה האתיופית המתגוררים ביישוב.

26
המשטרה: נמצאה תשתית ראייתית נגד ראשי מועצות ועובדי ציבור בפרשת השוחד במכרזי המכללות
הדרכים לאכיפת חובות: אכיפה אזרח אשר לא שילם את התשלום הדו-חודשי במועד הנדרש, יחויב בהפרשי הצמדה ובתוספת ריבית צמודה בשיעור 0
נמנעה התפשטות הקורונה במוסדות החינוך: שתי מנהלות בבאר יעקב נמצאו מאומתות לקורונה
הערב מסרה המשטרה כי "עם סיום החקירה עמדת המשטרה הינה כי התגבשה לכאורה תשתית ראייתית מבוססת להוכחת החשדות לפלילים שנפלו בהתנהלותם של בכירים במערך הרשויות המוניציפאליות ביישובים השונים, לרבות ראשי רשויות נבחרים וסגניהם ובהן במועצת היישוב ערערה שבנגב, כעביה-טבאש-חג'אג'רה, בסמת טבעון, טובא זנגריה, זרזיר, שיבלי ובאר יעקב, כמו גם נגד הממונה על המגזר הבדואי במשרד החינוך, ומעורבים נוספים — בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת המיסים וכיוצא בזה עבירות — כל אחד לפי חלקו ועל פי המיוחס לו"
מועצת באר יעקב תשיב היטלי השבחה בסך מיליוני שקלים
מפת מדידה המוגשת במסגרת תכנית איחוד וחלוקה
לצורך כך מקימה באר יעקב ועדות התמדה שתהווה את המערך המנטר, העוקב והמסייע להחלת חוק לימוד חובה וטיפול בילידם ונוער בסיכון מיקומה הפנטסטי של באר-יעקב, תחנת הרכבת שמובילה אותנו לת"א ב-12 דקות, בתוספת הכבישים החדשים שנסללו 431 ו- 4313 , והמרכז התחבורתי שבתכנון, יבטיחו נגישות נוחה ומהירה לכל יעד במדינת ישראל
בנוסף לכך, בחלוף 15 יום מהמועד הנקוב בחשבון, תישלח דרישה לתשלום חוב שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונו נדמה כי הרשת, חלק מבעליה וחלק מעובדיה, נוקטים בכל דרך אפשרית על מנת לקדם את האינטרסים הכלכליים שלה"

התביעה הוגשה במקור כנגד 15 רשויות מקומיות, אך במשך השנים הגיעו תשע מהן להסכמי פשרה.

מועצת באר יעקב
פקידות המועצה — הינו המנגנון העירוני המופקד על ביצוע מדיניות המועצה והנהלתה
מועצת באר יעקב לא הקימה תאגידי מים ותשלם 6 מיליון עבור שיקום תשתיות מים וביוב
נקבע כי כתב ההתחייבות אינו מאפשר לעירייה ולוועדה המקומית לגבות היטל השבחה מעבר להיטל המגיע על-פי חוק, בין היתר לאור לשונו המפורשת שבה התחייבו החברות לשלם "לפי שומה סופית שתיקבע"
המשטרה: נמצאה תשתית ראייתית נגד ראשי מועצות ועובדי ציבור בפרשת השוחד במכרזי המכללות
מגרשי הבניה מס' 133, 130, 126 אשר שטחם קטן מ- 480 מ"ר
גוזלן הסביר בדיון כי נולד צורך בהקמת המבנה עוד בשנת 2009 בשל שני מקרי רצח של בני-נוער בבאר-יעקב, ועל כן נתן את ההוראה להקמתו היטל השבחה יחושב רק על בסיס מה שקיים במועד אישור התכנית לבסוף, ביחס לאופן החישוב של היטל ההשבחה בגין ארבעת המגרשים בהם החברות היו חוכרות, ביהמ"ש דחה את ערעור הוועדה המקומית, וקבע כי לא ניתן להתחשב בפרוגרמה תכנונית שנוצרה לאחר אישור התכנית המשביחה, בעת קביעת היטל השבחה; שכן, היטל השבחה נועד לשקף אך ורק תשלום מתוך ההשבחה שיצרה התכנית שאושרה, תוך חיוב קיומו של קשר סיבתי בין אישור התכנית לבין ההשבחה
על פי כללי המים שהתקינה רשות המים, מקורות גובה את דמי קרן השיקום מרשויות אלה במסגרת חשבונות המים השוטפים, ומחזיקה אותם בנאמנות בקופתה עד להקמת תאגיד המים, שאז היא מעבירה לתאגיד את הסכומים שהצטברו רשת המכללות מתקשרת עם רשויות מקומיות כדי לספק שירותים ומסגרות בתחום החינוך לגיל הרך, חינוך לצרכים מיוחדים, לימודים תיכוניים ועל-יסודיים, מערך הסעדה, היסעים ועוד

כמו כן, לפי המשטרה, נמצאה תשתית ראייתית נגד הממונה על המגזר הבדואי במשרד החינוך, ומעורבים נוספים - בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על פי פקודת המיסים ועבירות נוספות.

14
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק
מועצה מקומית באר יעקב מפרסמת מכרזים אותם נציג בפניכם באתרנו GOVO מכרזים
ראש מועצת באר
בטוחני שגם אתם כמוני תדעו לקבלם בחמימות ובברכה ויחד כולנו נשלב ידיים, נטה שכם ונפעל כאיש אחד למען הגשמת חזון הפיכתה של באר יעקב ממושבה לעיר מובילה — לפנינת השפלה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק
מפת מדידה המוגשת במסגרת בקשה להיתר