לכן לאותיות בביטוי זה ערכים רבים, לאין שיעור כדי לתאר את מיקומו צריך לדעת שלושה משתנים: · ω — זוהי תכונה אינהרנטית של הבעיה
שנית, רשמו ליד כל נוסחא את היחידות של התוצאה חשוב להבין שזווית בין וקטורים נמדדת בין הזנבות שלהם! זוהי נוסחא הכי כללית שאפשר

כל הנוסחאות עד פרק 7 מתח פנים הרעיון הוא לעבור על הנוסחאות שיש לכם בדפים ולהסביר מה אומרת כל נוסחא.

8
אתר מורי פיזיקה
חשוב לשים לב שגם ההעתק, המהירות והתאוצה הינם ווקטורים ולכן יש משמעות לכיוונים
אתר מורי פיזיקה
בקרבת כדור הארץ, הפרש באנרגיה הפוטנציאלית כובדית מתכנס ל: mgh אנרגיה אלסטית של קפיץ
נוסחאות בפיזיקה : מדריך לתלמידי בתי ספר תיכוניים
כאשר נתון שטח החתך של הפיה, A , המהירות יציאת הנוזל, V , אזי ניתן לחשב את ספיקת הנפח
מתחת להעתק משוואה המתארת את מהירות הגוף לצורך העניין הוא גם פועל כרגע בניכם למסך המחשב בו אתם מביטים
כל הקבצים המועלים לאתר נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם כח מתח הפנים — הכוח שצריך להפעיל על מנת למתוח נוזל בעל מקדם מתח פנים של η מרחק של l מטרים

מנוסחים חוק שני של ניוטון.

19
נוסחה
כאשר אין שינוי בתנע אזי מתקף שווה לאפס
אתר מורי פיזיקה
נוסחה נודעת היא זו הקושרת בין ל, במסגרת :
דף נוסחאות פיזיקה ⋆
זהו כוח הפועל על כל שתי מסות בלי יוצא מהכלל