במשך שנים בקשה הממשלה להקטין את מספר מועצת הייצור דיונים על הקמת מועצת הפירות התקיימו כבר בתחילת 1958
נתונים אלה אינם כוללים יצוא ירקות ופירות לחו"ל וגם לא את האספקה למפעלי תעשיית המזון בשנות ה-60 וה-70 כיהן כמנהל המועצה, יוסף גורס ממעיין צבי

מחירים דומים התופעה הבולטת בסקירת הנתונים היומיים היא שמחירי מועצת הצמחים ומחירי משרד החקלאות דומים מאוד, אין שונות גבוהה במחירים במשך ימים אחדים ברציפות.

26
מועצת הפירות
המחירון של משרד החקלאות, שדווקא הוא נערך באופן הפחות מקצועי, משמש כבסיס למדד מחירי ה וה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
סוחרי השוק הסיטונאי טוענים בעקביות כי מחירון מועצת הצמחים אינו משקף את המחירים האמיתיים, שהוא "מנופח" במכוון לטובת האינטרס של החקלאים, וכי גם מחירון משרד החקלאות מוטה לטובת החקלאים
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
מאוחר יותר בבוקר מגיעה לשוק סוקרת מטעם , זמן ניכר אחרי שהמסחר האמיתי כבר הסתיים
המחירון של "ירקום" העצמאית פועל קרוב לשנה, ויותר ויותר עסקים כמו בתי-מלון ומסעדות, מסתמכים עליו ברכישת ירקות בנוסף, בין מחירון "ירקום" לבין מחירוני מועצת הצמחים ומשרד החקלאות יש שונות יומית גבוהה הרבה יותר
בארבע בבוקר, כל יום מראשון עד חמישי, מגיעים לשוק הסיטונאי בצריפין שני סוקרי מחירים: הסוקר של , האמונה על האינטרס של החקלאים, וסוקר מחירים עצמאי של חברת הסקרים "ירקום" מחירון משרד החקלאות הוא הנתון הבסיסי היומי לפיו נקבע מדד הירקות-פירות

הסיטונאים דורשים שוב ושוב כי תיאסר בחוק מכירה של ירקות ופירות מתחת למחיר הסיטונאי, כמו בכמה מדינות באירופה.

30
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
הרשתות הגדולות, במסגרת התחרות ביניהם והסבסוד הפנימי בסל המוצרים, נוקבות לעיתים קרובות במחירים קמעונאיים הנמוכים מהמחירים הסיטונאיים, מה שפוגע בעיקר בסוחרים בשווקים הפתוחים ובחנויות הירקות
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
המחירים של שני המחירונים דומים ולעיתים קרובות אפילו זהים, באופן שנראה כאילו סוקרי משרד החקלאות מעתיקים את מחירון מועצת הצמחים המתפרסם שעות אחדות לפני פרסום המחירון שלהם
מועצת הפירות
המועצה עסקה בחלוקת רישיונות לנטיעות חדשות, תוך מריבות בין גורמים שונים למי יינתנו הרישיונות
המועצה הוקמה בשנת 1960 ומוזגה לתוך בשנת 2003 המועצה פעלה לאכוף את החלטותיה ופנתה לבית המשפט נגד חקלאים שנטעו ללא היתר
סמל מועצת הפירות מועצת הפירות הייתה מועצת ייצור שאיגדה את מגדלי הפירות הנשירים בישראל

ב-15 במאי 1960 הסמיכה הממשלה את שרי החקלאות והמסחר להרכיב את מועצת הפירות.

11
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
יש לציין כי זוהי תקופה של מחירים נמוכים יחסית בשוק הירקות
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
חשוב לציין כי לרשתות הגדולות יש מערך שיווק משלהן, והן משתמשות בשוק הסיטונאי להשלמת סחורה, ברמה של 20%-30% לכל היותר מהמכירות היומיות שלהן
בדיקת עגבנייה אחת, שוק אחד
בסוף 1960 חתם שר החקלאות על צו האוסר נטיעת עצי פרי ללא היתר ממועצת הפירות