שים לב, עם זאת, כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה לא מורשה או שימוש לא יתרחשו ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף
איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו? מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת טופסי הגשת בקשות בקשר לנושאי כח אדם של עובדי הרשות המקומית בקשות חופשה, בקשות להשתלמויות, בקשות סיוע ללימודים אקדמאיים, ובקשות שונות בקשר עם תנאים סוציאליים , לרבות: מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, מין, מצב אישי, תאריך לידה, טלפון נייד, טלפון בבית, כתובת מייל, כתובת מגורים, סוג התפקיד של העובד, היקף המשרה, פרטי ההתקשרות של העובד עם הרשות המקומית, ועוד הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תתעדכן במדיניות הפרטיות של הבעלים, מעת לעת

שימושך בשירות מהווה הסכמה שלך לספק מידע לבעלים ולכך שמידע זה ישמר בחזקת הבעלים.

17
עיריית טירת כרמל
מידע ביחס לקטינים מועבר גם במסגרת בקשות להנחות שונות, ובפרט הנחות בתחום תשלומים למוסדות חינוך
תשלום ארנונה : חדשות טירת כרמל
ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף
תשלום ארנונה : חדשות טירת כרמל
לפניות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני ל-support automas
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לשני המינים על פי חוק ההסדרים קובעת הכנסת מדי שנה את שיעור העלאת הארונה השנתית ברשויות המקומיות, התעריפים נקבעים לפי סוג הנכס
שיתוף מוגבל של מידע אישי הבעלים יחלקו את המידע השמור אצלם עם הרשות המקומית הרלוונטית קרי: בה מצוי הנכס, הרשות בה מתגורר הקטין המבקש לעבור מוסד חינוכי, אליה מעוניין המועמד להתקבל לעבודה, וכד' , על מנת לאפשר לרשות לבחון בקשות שונות להנחה בארנונה או בתשלומים אחרים, למעבר מוסד חינוכי, למועמדות למשרה מסויימת, וכו' , עבור המשתמש תפקידן של אלו הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום, ובעקבות כך - התאמת הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו

שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה 7 ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר.

2
תשלום ארנונה : חדשות טירת כרמל
במסגרת זו יימסרו מספר זהות, שם מלא של המשתמש ושל הקטין נשוא הבקשה, תאריכי לידה, פרטי קשר, פרטי בית הספר בו לומד הקטין, ועוד
עיריית טירת כרמל
כמו כן, הבעלים יאספו ויעבדו מידע אישי רגיש ביחס לקטינים נשואי חלק מהבקשות
עיריית טירת כרמל
מטבע הדברים, אנו דורשים מהרשויות לשמור על המידע בסודיות מירבית, אך הדבר אינו בשליטת הבעלים
העודה הוקמה עפ"י חוק אשר בסמכותה לאשר הנחות בארנונה למי שמחזיק בנכס לפי הקריטריונים שקבועים בחוק וברשויות המקומיות למען הסר ספק, כל מידע לא אישי קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד קישור זה ממשיך להתקיים
הבעלים לא יישאו בכל אחריות בקשר לאיסוף ועיבוד מידע כאמור בתחילת חודש יוני, נכנס לתוקף הסכם הרוטציה, מוריס בנימין שכיהן כשנתיים וחצי בתפקיד סגן ראש העיר, סיים את תפקידו ובמקומו נכנס לתפקיד הסגן, דוד שחר

.

6
‪דרושים בטירת כרמל, מחו×
מוריס בנימין הסגן היוצא: "אני רוצה לאחל לדוד שחר בהצלחה בתפקיד, הצלחתו, היא הצלחת כולנו"
‪דרושים בטירת כרמל, מחו×
העברת נתונים בינלאומית הבעלים רשאים להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי כמפורט במסמך זה ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם
דוד שחר מונה לסגן ראש עיריית טירת כרמל
לתשומת לבך, הבעלים רשאים להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה