צמצום הסמכות רק לעבירות של פשע הביא לביקורת מצד שופטים וביקורת ציבורית על שופטים שזיכו אנשים שהשתמשו בכח כדי להשתחרר מעיכוב לא חוקי עם זאת, ייתכנו מקרים מתרחשים מפגשים בין אזרח לשוטר בהם השוטר סבור שהאזרח קשור לביצוע עבירה או היה עד לביצוע עבירה
במידה והשוטר לבוש וזהותו ברורה מתוקף הנסיבות, אין חובת הזדהות אלא אם האדם ביקש במפורש לראות תעודת שוטר המשטרה מפרשמת לידיעות הציבור ''נוהל הצגת תעודת זהות והזדהות בפני שוטר'', שנוסח ב המלצת ועדת פלמור

במהלך החיים הרגיל, מזדמן לחלק מאיתנו, להיתקל בכוחות המשטרה.

25
עיכוב (מושג)
אם אין חשש מאכיפה, מה ימנע משב"ח לבצע פיגוע? יחד עם זאת, אם בעקבות דרישת ההזדהות או בדיקת הזיהוי יש צורך להפעיל את הסמכות של עיכוב או מעצר, שוטר יודיע על כך לממונים וחייב לפעול על פי הכללים החלים במקרה כזה
מחדל כך מסכנות ההנחיות החדשות של המשטרה את חיי האזרחים
הצגה או הזדהות בפני שוטר עלולה לפגוע בזכויות האזרח וגם בכבוד האדם, משום שהדבר עשוי להיחשב כאילו הוא חשוד לשם ביצוע עבירה
הורה לבטל נוהל המחייב הזדהות בפני שוטר ללא סיבה
אחת מהן היא כשעל פי הנסיבות נדרש לברר אם נושא התעודה הוא אזרח או תושב ישראל
במידה ולא ניתן לקבל את הצו לשטח ניתנה לשוטר סמכות לעכב את החשוד לתחנת המשטרה ראוי לציין כי פסיקתו של בית משפט השלום אינה הלכה מחייבת או , כדוגמת פסיקות של או
לפיכך, כך שאם השוטר דורש לקבל את פרטי התושב, ניתן לבקש את מספרו האישי ופרטי זהותו, שמו ושם משפחתו, שצריכים להיות בין היתר עם תגית על בגדיו רק במידה ולא ניתן לזהות במקום את האזרח המעוכב או שלא ניתן לחקור אותו השוטר רשאי לדרוש מהמעוכב להגיע עמו לתחנת המשטרה

גם לפי פסק דין של בית משפט השלום, אין חובת הזדהות בפני שוטר והצגתה בכל המקרים.

שקיפות: זהו נוהל 'הזדהות בפני שוטר'
ברגע שחלפו הנסיבות שמנעו את מילוי חובת ההזדהות, חייב השוטר לחזור ולמלא את חובתו להזדהות
חובת החזקת תעודת זהות והצגתה (הזדהות בפני שוטר)
אולם פסיקה בערכאה זו אינה מחייבת בתי משפט אחרים
חובת החזקת תעודת זהות והצגתה (הזדהות בפני שוטר)
שר הפנים אחראי על ביצוע החוק על ידי התקנת תקנות, אולם אין כאלו