רכזת: רותם שטרית אנו דוגלים בהנחלת ערכים מקדמי בריאות וניהול אורח חיים בריא כחלק מפרויקט אורח חיים בריא בהובלת משרד הבריאות
ההרכב הייחודי מאפשר התאמה מרבית לכל אחד ממקבלי השירות מתוך הבנה על השונות והייחודיות של כל אדם באשר הוא במהלך הסגר הראשון עם פרוץ הקורונה בארץ הוקמה קבוצה של מתמודדים צעירים על ידי צוות מרחב השפלה

תודתי לדר' יוסף עופר כרמי צור , אברהם שמידמן, ולרב יונתן גרוסמן אלון שבות , פרופ' ראובן קימלמן אוניברסיטת ברנדייס על הערותיהם והארותיהם.

נושמים מזרחית • יוסף כהן
לפני הפיוט "ידיד נפש" כתוב: "בקשה על הייחוד וחשק האהבה"
זמירות לשבת
מילים לשיר ידיד נפש
הוא עסק בפירוש התלמוד הירושלמי, המדרש והקבלה
וייתכן, שהמשורר רומז כאן לאהבת ה' העזה אפילו יותר מלימוד תורה ובניין המקדש כיום נוהגים בהרבה מקומות להתחיל בניגון זה את שבליל שבת
בשיר "אומר שירה לפני יוצרי", המופיע ב"ספר חרדים" ליד 'ידיד נפש', המחבר מצטט באופן מילולי את הפסוק בספר יחזקאל: "עוטה אורה והוא נשגב לבדו

.

26
קבוצת צעירים
בפעילותו הציבורית הוא השתדל לעורר את המוני ישראל לתשובה ולדביקות בה', ולשם כך הוא הקים את החברה הקדושה "סוכת שלום" וחיבר את "ספר החרדים", אשר כולל שירי ידידות לה'
זמירות לשבת
ידיד נפש אב הרחמן!
ראה למעלה בתולדות המחבר, ובספרו של יהושע בר-יוסף "סוכת שלום", תל-אביב, ספריית מעריב, תשמ"ח 1988