יודגש, כי באחריות ההורים, בטרם מילוי נתונים בסימולטור, לעיין במבחני התמיכה הרלוונטיים של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה והתעשייה, כפי שפורסמו באתר המשרד לשנת הלימודים הרלוונטית, ולמלא את הנתונים על פיהם המשמעות הינה שבמעונות בהם אין גבייה באוגוסט שכר הלימוד של אוגוסט ייגבה באופן יחסי על פני כל שאר 11 החודשים
תפקידים נבחרים: סמנכ"ל אשראי ב"חבר", ניהול יחידת ייעוץ לכלכלת המשפחה, ראש ענף תכנון שכר ות"ש במשרד רה"מ, וראש מערך הביטוח ב"חבר" ומח"צ פירוט המסמכים מופיע בפירוט הדרישות , והמסמכים אותם נדרש לשלוח נמצאים בקטגוריית טפסים לצורך לפי הנחיות המשרד, גם מי שאינו זכאי או מעוניין לקבל סבסוד, מתבקש למלא פרטים אלו ולמלא את השדה "אינו מעוניין בסבסוד"

גם כאן, שכר הלימוד מופיע לפי 12 חודשים, ויש להמירו לתשלום לפי 11 חודשים אם אין גבייה באוגוסט.

חינוך לגיל הרך
הם גם עורכים מעקב על השלמת ושלמות המסמכים שהועלו לאתר
אישורים וטפסים משרד התמת / הכלכלה לשנת
לאחר בדיקת המסמכים ע"י חשב במשרד העבודה והרווחה, תקבלו מייל וסמס ובו לינק לפירוט ההחלטה — דרגה או השלמת מסמכים
סימולטור מסמכים
המידע שמתקבל: שם הארגון המפעיל, שם המעון, סמל המעון, סטטוס הילד תינוק או פעוט , דרגה שנקבעה וסכום לתשלום
כי שכר הלימוד אשר המעון מקבל עבור כל ילד זהה לכל ההורים שילדיהם באותה שכבת גיל, אולם לא כל ההורים משלמים שכר לימוד זהה מעון יום הוא בית המעניק לפעוט את מכלול המענים להם הוא זקוק בהיבטים הפיזי — רגשי
בעלת נסיון עשיר מאוד בניהול ההיבטים הכלכליים של מש"א ותחקור נתונים ככל שהדרגה שנקבעה נמוכה יותר, תשלום ההורים יהיה גבוה יותר למעט דרגות שמספרן מעל 12

עם זאת, אני מניחה כי, במידה והמסמכים תואמים את שמולא בסימולטור, תהיה התאמה בין בדרגה בסימולטור לבין הדרגה למעון בפועל.

6
סימולטור מסמכים
הורה שהגיש בדצמבר בקשה לקבלת הסיוע החל מספטמבר של אותה שנה ובקשתו אושרה, יקבל החזר על הסכום ששילם מעבר ל-250 ש"ח עבור 4 החודשים ספטמבר - דצמבר
אישורים וטפסים משרד התמת / הכלכלה לשנת
זכאותו של הורה הלומד בקורס הכשרה מקצועית, לא תעלה על משך ההכשרה המקצועית, ובכל מקרה לא יותר מ-12 חודשים
אישורים וטפסים משרד התמת / הכלכלה לשנת
יש לוודא כי הטבלה שאתם צופים בה תואמת לסיווג המעון מלכ"ר, משפחתון וכד
בהמשך ישלם את המחיר המופחת עבור 8 החודשים שנותרו לזכאות הורים עצמאיים הורים יחידים שעובדים או לומדים ואינם עונים על תנאי הזכאות לסיוע המוגדל, עשויים לקבל מטעם המדינה, בהתאם לדרגות סיוע שונות שנקבעו
הקליקו על הקישור המתאים לקבלת טופס PDF בחלון חדש: לשכיר בעל שליטה אגף מעונות יום ומשפחתונים — משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באתר משרד העבודה והרווחה לשעבר התמ"ת — בסימולטור ניתן לחשב את הדרגה העתידית האמורה להתקבל לפי הנתונים האישיים עבור כל ילד שעבורו התבקש הסיוע, יישלח אישור נפרד

ניהול המעונות, הפיקוח הפדגוגי והקשר עם משרדי הממשלה מתבצעים ברשת לגיל הרך במטה נעמת כיום מפעילה נעמת כ-200 מעונות יום, המפוזרים בכל רחבי הארץ מאילת בדרום ועד ליישובי קו העימות בצפון, והינה הארגון הגדול ביותר המפעיל מעונות יום מפוקחים על ידי ממשלת ישראל, בהם מתחנכים כ-16,000 ילדים.

16
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
המייל לא נשלח בשל תקלה
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
מרצה על נושאים אלה לצוותי מש"א ולעובדים בארגון
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
כלומר, למעון כמו בדוגמא לעיל, הגבייה החודשית תהיה 745 ש"ח על אף ששכר הלימוד החודשי הינו 683 ש"ח