הזמנתי חדר שינה עם ארון בארון ביקשתי שינוי פנימי נאמר לי שאין בעיה ואף שירטטו לי כמו שרציתי שהגיע החדר הארון לא הגיע כמו שביקשתי והמוביל לא היה מוכן לקחת לאחרצעקות הובטח חי ארון חדש ורק ממתינים וממתינים ולא קורה כלום גבר עבר מעל חודש אין מענה טלפונית ושאתה מגיע גם לא עוזר

.

15
בית המעצבים
בית המעצבים
בית המעצבים

.

בית המעצבים
בית המעצבים
בית המעצבים